ชลบุรี-ผวจ.ชลบุรี ประชุมคณะกรรมการฯ กระจายฉีดวัคซีน มีมติเห็นด้วยกับ อบจ.ชลบุรี ที่จะจองวัคซีนทางเลือก ฉีดให้ประชาชน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ครอบคลุมทั้งจังหวัดร้อยละ 70 ประมาณ 1.5 ล้านคน (ชมคลิป)

ผวจ.ชลบุรี ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้รับจัดสรรจากส่วนกลาง เพื่อนำมากระจายฉีดให้กับประชาชนชาวชลบุรี

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 5 มิ.ย.64 ที่ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกระจายวัคซีนระดับจังหวัด เพื่อเตรียมให้บริการวัคซีน ดีเดย์พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ 7 มิถุนายนนี้


โดยนายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานการได้รับการจัดสรรวัคซีนแอสตร้าเซนิก้า ล็อตแรกจำนวน 24,000 โด้ส กำหนดวิธีฉีดให้ 12 คน ต่อโด้ส จะได้เป้าหมายประมาณ 28,800 คน ในกลุ่มที่จองผ่านแอปหมอพร้อม และลงนัดวันที่ 7 มิถุนายน 8,580 คน บุคลากรการแพทย์ 1,801 คน เจ้าหน้าที่ด่านหน้า 5,235 คน ครูใน 3 พื้นที่ระบาดสูง คือ อำเภอเมืองชลบุรี ศรีราชา และบางละมุง รวม 5,763 คน จัดสรรพื้นที่ดำเนินการ 6,809 คน และสำรองควบคุมโรค 612 คน


โดยสัปดาห์ที่ 3 เดือนมิถุนายนจะได้รับจัดสรรวัคซีนแอสตร้าเซนิก้าเพิ่มอีก 12,000 โด้ส และช่วงปลายเดือน จะมีวัคซีนซิโนแวคอีกจำนวนหนึ่ง จึงย้ำขอความร่วมมือให้ผู้ที่นัดหมายรับวัคซีน เดินทางไปสถานที่ให้บริการทั้ง โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน รวม 29 แห่ง และจุดบริการนอกสถานพยาบาลอีก 30-40 แห่ง ทั้งนี้จำนวนวัคซีนที่จังหวัดชลบุรี ได้รับจัดสรรยังอยู่ในเกณฑ์ปริมาณที่น้อย หากเทียบสัดส่วนประชากรพื้นที่ระบาดสูง และความสำคัญเปิดเมืองกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว ทำให้ผู้จองรับวัคซีนจำเป็นต้องถูกเลื่อนวันนัดหมายทอดยาวไปอีกระยะหนึ่ง ในที่ประชุม จึงมีความเห็นด้วยในหลักการข้อเสนอขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

Related posts