แม่ฮ่องสอน-กลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูก กัญชง กัญชา แม่ฮ่องสอน เตรียมโกอินเตอร์

แม่ฮ่องสอน-กลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูก กัญชง กัญชา แม่ฮ่องสอน เตรียมโกอินเตอร์

วันที่ 5 มิถุนายน 2564 ที่โรงแรมบ้านผึ้งแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดร.แสนศักดิ์ ศิริพานิช ประจำสำเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และนางสุภิญกัลย์ พิภพสิทธิโภคิณ ประธานที่ปรึกษานายกองค์การบริหารจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดให้มีการประชุมและร่วมทำ MOU กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่าด้วยการปลูกกัญชง และกัญชา ด้วยเกษตรอินทรีย์เพื่อแปรรูปสู่อุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีกลุ่มวิสาหกิจดังนี้เข้าร่วม อาทิ กลุ่มวิสาหกิจผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรบ้านทุ่งแล้ง ท่าผาปุ้ม,แม่ลาน้อย,ป่าแป๋,แม่สะเรียง,แม่ยวม,แม่คง ฯลฯ โดยเบื้องต้นคาดว่าจะใช้พิ้นที่เริ่มปลูกนำร่องประมาณ 100 ไร่ โดยมีบริษัท ZEUS ENERGY GROUP ASIA CO.,LTD. ช่วยดำเนินการรับซื้อเพื่อส่งเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อส่งออกไปทั่วโลก..

Related posts