ม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร รับมอบเวชภัณฑ์ยา ZEUS FEVA เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด

ม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร รับมอบเวชภัณฑ์ยา ZEUS FEVA เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ศ.เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.ระวิวรรณ วรรณวิชัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต เป็นผู้แทนรับมอบ ยา ZEUS FEVA เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆเพื่อช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยโควิด รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ จาก หม่อมหลวง สุนทรชัย ชยางกูร ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นาง สุภิญกัลย์ พิภพสิทธิโภคิณ รองประธานคณะทำงานผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ( นายทวี สุระบาล ) นายศรราม ภูมิไชย ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร คุณชนิดา เทพจันทร์ โดยได้มอบยา ZEUS FEVA นี้ให้ซึ่งยานี้ เป็นยาที่ขึ้นทะเบียนเป็นตำรับยาแห่งชาติตั้งแต่ปี พศ.2556 เดิมทียานี้ใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง ( HIV ) , มะเร็ง,โรคสะเก็ดเงิน และโรคต่างๆที่เกิดจากเชื้อไวรัส โควิดก็เป็นโรคชนิดหนึ่งที่เกิดจากเชื้อไวรัส จึงสามารถใช้ยานี้รักษาและป้องกันได้ ทั้งนี้ทาง มศว.ยังขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์ต่างๆอีกมาก จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคสิ่งของและเวชภัณฑ์ต่างๆได้ทุกวัน ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

Related posts