พังงา -“ผู้สูงอายุ” พร้อม “7 กลุ่มโรค” เข้าคิวรอฉีดวัคซีนโควิด 19 คึกคัก พบยอดจองรับวัคซีนสูงสุดใน 7 จว.ภาคใต้ตอนบน

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการ Kick Off ฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่จุดฉีดวัคซีนโควิด 19 ของโรงพยาบาลพังงา อ.เมืองพังงา จังหวัดพังงา ในประชาชนกลุ่มที่มีโรคประจำตัว 7 โรค และกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ในวันแรกพบว่ามีประชาชนที่ลงทะเบียนจองคิวฉีดกับโรงพยาบาลพังงาต่างมาเข้าคิวกันอย่างคึกคักตั้งแต่เช้า มีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล อสม. จิตอาสา ต่างคอยอำนวยความสะดวกในการจัดคิวให้ และเมื่อเวลา 09.00 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา พญ.ทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา และส่วนราชการ ร่วมกันเปิดการ Kick Off ฉีดวัคซีนอย่างเป็นทางการ ซึ่งได้เริ่มพร้อมกันทั่วประเทศตามที่รัฐบาลให้เป็นวาระแห่งชาติ
ในวันนี้จุดฉีดวัคซีนโควิด 19 ของโรงพยาบาลพังงาและโรงพยาบาลในจังหวัดพังงาทุกแห่ง เป็นรอบการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาในกลุ่มที่มีโรคประจำตัว 7 โรค และกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งพบว่ามี กว่า 50,000 คน โดยผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนจะต้องผ่านขั้นตอนการคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย ตรวจวัดความดัน ชั่งน้ำหนัก สอบถามประวัติต่างๆอย่างละเอียด เพื่อให้แพทย์ได้พิจารณาว่าจะสามารถฉีดวัคซีนได้หรือไม่ สำหรับผู้ที่ผ่านทุกขั้นตอนแล้วจะเข้าไปนั่งในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้โดยเฉพาะเพื่อรอแพทย์และพยาบาลเข้ามาบริการฉีดวัคซีนโดยที่ไม่ต้องลุกจากที่นั่ง จากนั้นก็เฝ้าสังเกตอาการอีก 30 นาที ในระหว่างที่นั่งรอนั้นจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและให้คำแนะนำเป็นอย่างดี
จังหวัดพังงา เป็นจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจ มีประชาชนลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนประมาณร้อยละ 88 หรือ 166,116 คน สูงสุดในเขต 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน โดยได้รับการจัดสรรวัคซีนจาก ศบค. ในรอบเดือนมิถุนายน 2564 2 ชนิด คือ แอสตราเซเนกา จำนวน 18,500 โดส และ ชิโนแวค จำนวน 4,616 โดส สำหรับวัคซีนชิโนแวคจะฉีดให้กับบุคลากรกลุ่มเสี่ยง บุคลากรด่านหน้า อสม. และประชาชนกลุ่มอาชีพเสี่ยงทั่วไป เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เดินหน้าเศรษฐกิจและสามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติยุค New Normal
ขอบคุณภาพข่าวจาก ส.ปชส.จ.พังงา
นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป /โกอู๋@ผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา

Related posts