สระบุรี​/ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี วางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (ชมคลิป)

สระบุรี​/ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี วางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันนี้ (9 มิ.ย. 64) เวลา 08.30 น. ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี วางพวงมาลาถวายราชสักการะ และจุดธูป เทียน เครื่องทองน้อย เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร จากนั้นกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2468

เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 8 แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2477 ขณะมีพระชนมายุ 8 พรรษา และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 ขณะมีพระชนมายุ 20 พรรษา รวมระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติทั้งสิ้น 12 ปี พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจคุณูปการ ทั้งในด้านการปกครอง ศาสนา และการศึกษา โดยพระองค์ได้มีพระราชปรารภให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน ทำให้โรงเรียนแพทย์แห่งที่ 2 ของประเทศไทย ถือกำเนิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งในปัจจุบัน คือ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

/ดำรงค์​ ชื่นจินดา​ รายงาน

Related posts