แม่ฮ่องสอน-เทศบาลตำบลแม่สะเรียงฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 สถานศึกษาก่อนเปิดเทอม

แม่ฮ่องสอน-เทศบาลตำบลแม่สะเรียงฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 สถานศึกษาก่อนเปิดเทอม

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง นำโดย นายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง ได้สั่งการให้ ทีมเจ้าหน้าที่กองสาสุข ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามห้องเรียน อาคารเรียน และภายในบริเวณโรงเรียน ในพื้นที่รับผิดชอบ ก่อนเปิดเทอม ตามมาตรการป้องกัน จากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
2. โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)
3. โรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ
4. โรงเรียนปริยัติธรรมวัดกิตติวงค์
5. โรงเรียนปริยัติธรรมวัดศรีบุญเรือง
โดยได้ดำเนินการฉีดพ่นภายในห้องเรียน ห้องสมุด ห้องสุขา โรงอาหาร ตลอดจนทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ ทั้งลูกบิดประตู ราวบันได ทางเดินภายในโรงเรียน เป็นการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ของ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่พบผู้ป่วยโควิดติดต่อกัน 20 วัน ยอดสะสมคงที่ 49 ราย ยังรักษาอยู่ที่รพ.ศรีสังวาลย์ 1 ราย
สุกัลยา / ถาวร อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 081-9503127

Related posts