ให้โลหิต ช่วยโลกพ้นวิกฤติ ในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2564

ให้โลหิต ช่วยโลกพ้นวิกฤติ ในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2564

สภากาชาดไทย ชวนคนไทยบริจาคโลหิต ช่วยโลกพ้นวิกฤติขาดโลหิต ในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2564 ระหว่างวันที่ 12-17 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตในเขตกรุงเทพฯ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ รับ “เสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลก” เป็นที่ระลึก
รศ.พญ. ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ กล่าวว่าวันที่ 14 มิถุนายนของทุกปี กำหนดให้เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก เพื่อระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ แพทย์ชาวออสเตรียผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอ เป็นครั้งแรก ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลก ท่านได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ ในปี ค.ศ.1930 ในการนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) สหพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศ (FIODS) และสมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศ (ISBT) เชิญชวนให้สภากาชาดทั่วโลก จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและขอบคุณผู้บริจาคโลหิต โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลกเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2547 และจัดมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 17
ในปี พ.ศ. 2564 มีคำขวัญว่า “Give blood and Keep the World Beating – ให้โลหิต ช่วยโลก พ้นวิกฤติ” เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริจาคโลหิตมีส่วนร่วมในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน และเพิ่มจำนวนการบริจาคโลหิต ช่วยให้มีโลหิตสำรองเพิ่มระหว่างการระบาดของ COVID-19 ซึ่งในปีนี้ จัดเป็นสัปดาห์วันผู้บริจาคโลหิตโลก ระหว่างวันที่ 12-17 มิถุนายน 2564 ผู้บริจาคโลหิตจะได้รับ “เสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลก” เป็นที่ระลึก

ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
กิจกรรม
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์
• ลงทะเบียนบริจาคโลหิตออนไลน์ วันละ 500 คน
เว็บไซต์ http://bdbooking.nbc.in.th
• เดินทางเข้ามาบริจาคโลหิตตามปกติ วันละ 1,000 คน
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง
• ภาคฯ จ.ลพบุรี
• ภาคฯ จ.ชลบุรี
• ภาคฯ จ.ราชบุรี
• ภาคฯ จ.นครราชสีมา
• ภาคฯ จ.ขอนแก่น
• ภาคฯ จ.อุบลราชธานี
• ภาคฯ จ.นครสวรรค์
• ภาคฯ จ.พิษณุโลก
• ภาคฯ จ.เชียงใหม่
• ภาคฯ จ.นครศรีธรรมราช
• ภาคฯ จ.สงขลา
• ภาคฯ จ.ภูเก็ต

• เปลี่ยนกรอบภาพ Profile Facebook เฉลิมฉลองเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2564
• โพสต์ แชร์ โชว์ เสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลก ปีใดก็ได้ พร้อมนิยามคำว่า
“ให้โลหิต ช่วยโลกพ้นวิกฤติ”
โพสต์ลง Facebook ติด Hashtag #WBDD2021 ตั้งค่าเป็นสาธารณะ จับฉลากผู้โชคดี 100 รางวัล
รับ “ตุ๊กตาหนูแดงล้มลุก” เป็นที่ระลึก
หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ 6 แห่ง
• สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม (บางแค)
• บ้านทรงไทย (ย่านวงศ์สว่าง)
• เดอะมอลล์ บางแค, บางกะปิ, งามวงศ์วาน
• ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม

โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตในเขตกรุงเทพฯ 6 แห่ง
• โรงพยาบาลตำรวจ
• โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
• โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
• โรงพยาบาลรามาธิบดี
• โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
• สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564
ขอบคุณที่ท่านได้กรุณาเผยแพร่ข่าวนี้
ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิตและสื่อสารองค์กร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
โทรศัพท์ 0 2263 9600 ต่อ 1760, 1761

Related posts