พัทลุง-ผวจ.พัทลุงให้กำลังผู้สื่อข่าวและผู้เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19

พัทลุง-ผวจ.พัทลุงให้กำลังผู้สื่อข่าวและผู้เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19

ผู้สื่อข่าว จ.พัทลุง รายงานว่า เมื่อตอนสายวันนี้(ที่ 9) ที่ห้องประชุมโนรา โรงพยาบาลพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผวจ.พัทลุง นางปราณี รัตนประยูร รอง ผวจ.พัทลุง นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง และนางสาวธัญพร น้อยเสงี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ได้เดินทางมาให้กำลังใจแก่ผู้เข้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และเผยกับผู้สื่อข่าวโดยสรุปได้ว่า การฉีดวัคซีนในวันนี้เป็นการฉีดให้แก่กลุ่มขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจของจังหวัด อาทิ ผู้สื่อข่าว สภาอุตสาหกรรม หอการค้า เครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยว ฯ ประมาณ 1,000 คน

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด และเป็นการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจของจังหวัดฯให้ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งทางจังหวัดฯได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าหากสถานประกอบการ โรงแรม ที่พัก ฯ แห่งใดที่มีบุคลากรได้ฉีดวัคซีนครบ 100 เปอร์เซ็น ทางจังหวัดจะขึ้นป้ายให้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่กลุ่ม นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงในเวลาอันใกล้นี้ ซึ่งผู้ประกอบดังกล่าวก็สามารถนำป้ายดังกล่าวไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆได้อีกด้วย และในขณะนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วที่จังหวัดพัทลุงจะต้องขับเคลื่อนบรรยากาศการท่องเที่ยวเมืองรองให้กลับมาโด่งดังอีกครั้งหนึ่ง

ทางด้าน นพ.จรุง บุญกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง เผยว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ผ่านมาและในวันนี้(ที่ 9) เป็นไปด้วยความรวดเร็วโดยไม่มีปัญหาใดๆ ส่วนผลข้างเคียงที่เกิดจากการฉีดวัคซีนนั้นพบว่ามีประมาณ 2-3 เปอร์เซ็น ซึ่งเป็นอาการที่ไม่รุนแรง อาทิ ความดันโลหิตสูง มือเท้าชา วิงเวียนศีรษะ ซึ่งทางโรงพยาบาลสามารถดูแลอาการบุคคลดังกล่าวได้และสามารถกลับบ้านได้ในวันเดียวกัน

อย่างไรก็ตามในวันนี้(ที่ 9) จังหวัดพัทลุง โดยการประสานงานของนายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง ได้นำตั๋วเครื่องบินไปกลับหาดใหญ่ – กรุงเทพฯ จำนวน 2 ที่นั่ง ที่ได้รับมอบจากนายอริย์ธัช สมหวังเจริญ ผู้จัดการสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ สาขาจังหวัดตรัง /ที่พักในโรงแรมชื่อดังของจังหวัดพัทลุง 1 คืน พร้อมอาหาร จำนวน 6 รางวัล และบัตรกำนันมูลค่า 1,000 บาท จำนวน 6 รางวัล จากหอการค้าจังหวัดพัทลุง และ YEC จังหวัดพัทลุง มาจับฉลากเพื่อมอบรางวัลแก่บุคลากรทางการแพทย์ด้วย ในขณะที่นายชัยยงค์ คชพันธ์ กรรมการผู้จัดการสวนเดอรอง อ.เมืองพัทลุง และนางอิสรา คชพันธ์ ภรรยา ได้นำกาแฟเอดลอง กาแฟข้าวสังข์หยดชื่อดังของภาคใต้และประเทศไทย มามอบให้กับทางจังหวัดพัทลุง เพื่อนำไปมอบให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผวจ.พัทลุง และ นพ.จรุง บุญกาญจน์ ผอ.รพ.พัทลุง ร่วมกันรับมอบ

Related posts