ว่าที่.ร.ต. ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตลาดพร้าวประชาธิปัตย์ลงพื้นที่ดูสถานที่ที่จะนำโครงการข้าวกล่องพระราชทาน

ว่าที่.ร.ต. ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตลาดพร้าวประชาธิปัตย์ลงพื้นที่ดูสถานที่ที่จะนำโครงการข้าวกล่องพระราชทาน

เย็นวันที่ 9 มิถุนายน 64 ว่าที่.ร.ต. ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตลาดพร้าวประชาธิปัตย์ลงพื้นที่ดูสถานที่ที่จะนำโครงการข้าวกล่องพระราชทาน จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่วัดลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว ลาดพร้าว กรุงเทพฯ และได้ลงพื้นที่ชุมชนบริเวณหลังวัดลาดปลาเค้าเพื่อรับเรื่องร้องเรียนข้อเสนอแนะต่างๆนำไปปรับและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน นอกจากนี้ ยังได้มอบหน้ากากอนามัยพร้อมแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับพี่น้องประชาชน หลังวัดลาดปลาเค้า ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยสำหรับประชาชนที่เดินไปมาในเวลาค่ำคืน ซึ่งก่อนหน้านี้นั้นได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะไปจำนวน 3 ดวงซึ่งดับมืดมาเป็นระยะเวลาเกือบ 2 ปี ในวันนี้ได้เพิ่มความสว่างไสวให้กับพี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวและผู้สัญจรไปมาเป็นอย่างดี ธนิตศักดิ์ ดารามั่น ยังเปิดเผยว่าตามเจตนารมณ์ของตนเองนั้นต้องการให้เขตลาดพร้าวเป็นเขตที่สะอาด ปลอดภัย ไร้มลพิษ ชีวิตไม่ติดขัด โดยถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานของพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปในการพัฒนาเมืองและก้าวเข้าสู่ Smart City ของเขตลาดพร้าวในอนาคตซึ่งจะมีเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองตลอดแนวเส้นทางถนนลาดพร้าว ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตลาดพร้าวเขตวังทองหลางและเขตบางกะปิ จึงจำเป็นจะต้องมีการบูรณาการระบบสาธารณูปโภค และโครงข่ายสื่อสารต่างๆ ให้เหมือนถนนชั้นในนั่นก็คือนำระบบสายสื่อสารหรือสายไฟฟ้าลงดินในอนาคตและก้าวเข้าสู่ถนนแห่งความเป็น smart City ต่อไป

Related posts