สุโขทัย-พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ลงพื้นหาวิธีเพิ่มช่องทาง การตลาดใบตองตานีของสุโขทัย

สุโขทัย-พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ลงพื้นหาวิธีเพิ่มช่องทาง การตลาดใบตองตานีของสุโขทัย

วันนี้ 9 มิถุนายน 2564 นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย และนางสาวบังอร แฉล้มลอย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายใบตองตานี ณ ไร่พรทิพา ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสมพงษ์ เรียบร้อย เป็นเจ้าของสวน ซึ่งได้รวบรวมใบตองพันธุ์ตานีหม้อ จากสมาชิก จำนวน 10 ราย พื้นที่ปลูกประมาณ 150 ไร่ ไปจำหน่ายที่โรงงานเขตบางนา และสาธุประดิษฐ์ โดยโรงงานรับซื้อเป็นมัดๆ ละ 4.20 กิโลกรัม ราคามัดละ 40 บาท เดือนละประมาณ 10 ตัน เพื่อจัดส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ เช่น ประเทศเยอรมัน และอเมริกา


ปัจจุบันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ปริมาณความต้องการใบตองในอำเภอสวรรคโลกลดน้อยลง จึงส่งผลให้ผู้ประกอบการและพี่น้องชาวสวนที่ประกอบอาชีพปลูกกล้วยและเก็บใบตองตานีส่งขาย ส่งออก ได้รับผลกระทบไม่สามารถจัดส่งใบตองตานีไปจำหน่ายให้กับโรงงาน และตลาดการค้า ดังกล่าวได้
ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย จะดำเนินการประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทาง การตลาดให้กับพี่น้องเกษตรกร เพื่อจะได้จัดจำหน่ายใบตองตานีได้เพิ่มมากขึ้น และช่วยให้เกษตรกรชาวไร่ สามารถขายและจำหน่ายผลผลิต และทำสวนใบตองตานีได้ต่อไป

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย

Related posts