สวธ.จัดประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลตอบโจทย์ผู้บริโภคเชิญชวนนักออกแบบรุ่นใหม่ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาผ้าไทยให้ยั่งยืน

สวธ.จัดประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลตอบโจทย์ผู้บริโภคเชิญชวนนักออกแบบรุ่นใหม่ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาผ้าไทยให้ยั่งยืน

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า เป็นโอกาสอันดีที่นักออกแบบรุ่นใหม่จะได้สร้างสรรค์พัฒนาผ้าไทยให้ได้รับความนิยมในระดับสากลทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำไปต่อยอดผลิตเป็นเครื่องนุ่งห่มตรงตามความต้องการของผู้บริโภคที่นำมาใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน การจัดกิจกรรมการประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลครั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากล ประจำปี ๒๕๖๔ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผ้าทอพื้นถิ่นของไทย และนักออกแบบลายผ้ารุ่นใหม่ ได้นำเสนอผลงานออกแบบสร้างสรรค์ผ้าไทย ภายใต้แนวคิดจากหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย (Thai Textiles Trend Book Spring/Summer 2022) พัฒนาสร้างสรรค์ลายผ้าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาด พร้อมต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยสู่ความยั่งยืนสืบไป

โดยนักออกแบบรุ่นใหม่สามารถส่งผลงานเข้าประกวดภายใต้แนวคิดหลัก “สังคมสรรค์สร้าง Social Creation” ที่เน้นการใช้วัสดุและสีย้อมจากธรรมชาติ ออกแบบขึ้นใหม่อย่างมีเอกลักษณ์สร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้มรดกภูมิปัญญาในท้องถิ่นออกมาเป็นผลงานที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดผู้ใช้งาน และทุกผลงานผ่านงานที่เข้ารอบต้องสามารถผลิตเป็นผืนผ้าต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จริง ซึ่งการประกวดแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย และสิ่งทอสร้างสรรค์ สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน ชิงเงินรางวัลรวม ๔๕๐,๐๐๐ บาท

ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดสามารถศึกษารายละเอียดการสมัคร หลักเกณฑ์การประกวด การส่งผลงาน ได้ทาง https://me-qr.com/data/pdf/149341.pdf หรือ www.culture.go.th และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มเผยแพร่และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โทร ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๗ ต่อ ๔๓๐๕ และ ๔๓๑๙ – ๔๓๒๑ ในวันและเวลาราชการ (ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

เจนกิจ นัดไธสง รายงาน

Related posts