แม่ฮ่องสอน-“มีแล้วแบ่งปัน” อำเภอแม่สะเรียง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

แม่ฮ่องสอน-“มีแล้วแบ่งปัน” อำเภอแม่สะเรียง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธาน ในพิธีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” และ การรวบรวมสิ่งของอุปโภค บริโภค มอบให้แก่ประขาชนที่ได้รับผลกระทบ และความเดือดร้อนจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดย นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง ได้ร่วมกับ นางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง พร้อมคณะทำงานกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง ข้าราชการ เจ้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่ ได้ร่วมในการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ณ บ้านทุ่งแล้ง-บ้านแม่สะลาบ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยแบ่งเป็นผู้ยากไร้ บ้านทุ่งแล้ง ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จำนวน 10 ราย และ ผู้ยากไร้บ้าน
แม่สะลาบ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จำนวน 11 ราย
สุกัลยา / ถาวร อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 081-9503127

Related posts