ว่าที่.ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์เขตลาดพร้าวมอบหน้ากากอนามัย 250 แผ่นพร้อมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

ว่าที่.ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์เขตลาดพร้าวมอบหน้ากากอนามัย 250 แผ่นพร้อมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

เมื่อ10 มิถุนายน 64 เวลา 17:00 น วันนี้ ว่าที่.ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) และ ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์เขตลาดพร้าว มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัย 250 ชิ้น เพื่อเป็นการปลอบขวัญ บำรุงสุขให้กับอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยยาเสพติดกรุงเทพฯเขตลาดพร้าวโดยมี นาย เปรมชล สีธัญญารัตน์ ประธาน.อาสาเฝ้าระวังฯ เขตลาดพร้าวเป็นผู้รับมอบและจะนำไปใช้เพื่อประโยชน์ให้กับหน่วยงาน และอาสาสมัครที่ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องประชาชน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันตนเองหรือบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนหน้าต่อไป โดยการนี้ ว่าที่ร้อยตรี. ธนิตศักดิ์ ดารามั่น ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า อาสาสมัครหรือจิตอาสาหรืออาสาเฝ้าระวังภัยยาเสพติดของกรุงเทพฯนั้นมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนภายในชุมชนและต้องเสี่ยงกับอันตรายหรือเสี่ยงกับการรับเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามนโยบายของนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) ซึ่งกำกับดูแลกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับสำนักป้องกันและบรรเทาสารภัยกรุงเทพฯ โดยมีหน่วยงาน อาสาสมัครคืออาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนส่วนหนึ่งที่ทำหน้าที่อยู่ในชุมชน- และอาสาเฝ้าระวังภัยฯ ต้องมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือสิ่งอำนวยความสะดวกในการป้องกันตนเองในขณะที่เข้าไปช่วยเหลือผู้อื่นอย่างดี ถึงได้สนับสนุนหน้ากากอนามัยตลอดจนเจอแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างดีและมีประสิทธิภาพเพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนในเขตลาดพร้าวต่อไป

Related posts