ตราด-อําเภอคลองใหญ่ฝนตกหนักเกิดดินสไลด์หินลงมาขวางทางจราจร (ชมคลิป)

ตราด-อําเภอคลองใหญ่ฝนตกหนักเกิดดินสไลด์หินลงมาขวางทางจราจร

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ของวันที่ 10 มิ.ย. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานจากพื้นที่อําเภอคลองใหญ่มีฝนตกต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืน ทําให้นํ้าป่าไหลทะลักลงมาจากเทือกเขาบรรทัดในหลายๆจุดในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ พื้นที่ตําบลหาดเล็กมีนํ้าท่วมหลายจุด บริเวณหมู่ 5 ซอยโกงกางเริ่มมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์หากฝนยังตกต่อเนื่อง นายขจิตเวช แก้วน้อย นายอําเภอคลองใหญ่ ปลัดอําเภอคลองใหญ่ฝ่ายความมั่นคง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอําเภอคลองใหญ่ที่ 4 ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีหากได้รับความเดือดร้อน พร้อมด้วยหน่วยงาน ทหาร อบต.เทศบาล ตํารวจ ผู้ใหญ่บ้านออกตรวจสอบให้ความช่วยเหลือในแต่ละพื้นที่ของตนเอง

และให้ความสะดวกด้านการจราจรบนถนนสายหลักบริเวณบ้านคลองสบ้า เกิดดินสไลด์หินลงมาขวางถนนทําให้รถไม่สามารถสัญจรไปมาได้ชั่วขณะ ด้านนายอําเภอคลองใหญ่ได้ลงพื้นที่สํารวจตามพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซากประจําทุกปี โดยมีนายกิตติพงศ์ หาญพล ปลัดเทศบาลตําบลหาดเล็ก สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลหาดเล็กเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนหากบริเวณตรงจุดไหนมีน้ำท่วมขัง ให้รีบเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทันที พร้อมปลัดเทศบาลตําบลหาดเล็กก็ได้พูดคุยสถานการณ์ในพื้นที่ตําบลหาดเล็กปีที่ผ่านมาและสถานการณ์ปัจจุบันที่นายอําเภอได้ลงพื้นที่สํารวจตรวจสอบตามสถานที่ต่างๆในพื้นที่ตําบลคลองใหญ่และตําบลหาดเล็กโดยทั่วไปยังไม่มีประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆในช่วงฝนตกหนักในพื้นที่และยังต้องมีการเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าว จ.ตราด
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts