ประจวบคีรีขันธ์-ไวปานจรวด ทต.ทับสะแกพร้อมจองซื้อวัคซีนชิฟาร์ม 2200 โดสหลัง ส.ท.ยกมือผ่านงบ 1.97 ล้านตั้งแต่ มค.64

ประจวบคีรีขันธ์-ไวปานจรวด ทต.ทับสะแกพร้อมจองซื้อวัคซีนชิฟาร์ม 2200 โดสหลัง ส.ท.ยกมือผ่านงบ 1.97 ล้านตั้งแต่ มค.64

วันที่ 11 มิถุนายน นายฐานันดร์ นิลดำ ปลัดเทศบาลตำบลทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า หลังจาก ศบค.ปลดล๊อกให้องค์การปกครองท้องถิ่น( อปท.) ใช้งบประมาณจัดซื้อวัคซีนทางเลือกยี่ห้อชิโนฟาร์มโดสละ 888 บาท จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยเปิดจองผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 14 มิถุนายน ขณะนี้เทศบาลทับสะแกเป็น อปท.แห่งเดียวในจังหวัดที่มีความพร้อมมากที่สุดในการจัดซื้อวัคซีน 2,200 โดส เพื่อฉีดให้ประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากที่ผ่านมาสภาเทศบาลได้ผ่านงบประมาณจ่ายขาดสะสม 1.97 ล้านบาทในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เพื่อเตรียมพร้อมใช้งบจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด ส่วนแนวทางการใช้งบประมาณที่ชัดเจนต้องรอหนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย

นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด( สสจ.) ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า จากกรณีที่ อปท.มีแผนการจัดซื้อวัคซีนโควิด 19 เพื่อบริการฉีดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เสริมจากการฉีดวัคซีนหลักที่รัฐบาลจัดหามา เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทำให้ประชาชนได้รับวัคซีนครอบคลุมตามเป้าหมายร้อยละ 70 ของประชากรในจังหวัด หรือประมาณ 4 แสนคน ได้เร็วมากยิ่งขึ้น โดยสนับสนุนให้ อปท.จัดซื้อวัคซีนทางเลือกอย่างน้อย 1 แสนโด๊ส เพื่อนำมาฉีดให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ส่วนขั้นตอนการขนส่งหรือจัดเก็บวัคซีนไม่มีปัญหาในการควบคุมคุณภาพ ทุกโรงพยาบาลมีความพร้อม ส่วนการกระจายวัคซีนที่ท้องถิ่นจัดซื้อ จะใช้บุคลากรของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โดยขอให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำหน้าที่ช่วยเหลือการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ขณะที่การจองคิวฉีดวัคซีนผ่านระบบหมอประจวบพร้อมปัจจุบันมียอดการลงทะเบียนมากกว่า 4 หมื่นคน

นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน กล่าวว่า เทศบาลพร้อมใช้งบสะสม 50 ล้านบาท จัดซื้อวัคซีน 5 หมื่นโดส จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อนำมาฉีดให้ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลหัวหิน โดยมีเป้าหมายฉีดล๊อตแรก 5 หมื่นคน จากนั้นจะจองซื้อล๊อตต่อไปเพื่อฉีดให้ครบ 2 เข็ม หากรวมกับการฉีดวัคซีนที่มีการจองผ่านระบบหมอประจวบพร้อม คาดว่าจะทำให้มีจำนวนประชาชนได้รับวัคซีนเป็นไปตามเป้าหมาย 70% ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นตามแผนการเปิดเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติในวันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไปโดยไม่ต้องกักตัว หลังจากประชาชนและภาคธุรกิจได้รับผลกระทบจากโควิด19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ถึงปัจจุบัน ขณะที่ในอดีตหัวหินสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่าปีละกว่า 3 หมื่นล้านบาท
นายนิพล ทองเก่า ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสยามโฟกัสไทม์/4เหล่าทัพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0909944781

Related posts