ตาก – นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดและสมาชิกแม่บ้านมหาดไทย ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพและเครื่องนุ่งห่มให้กับผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้พื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด – 19

ตาก – นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดและสมาชิกแม่บ้านมหาดไทย ลงพื้นที่  มอบถุงยังชีพและเครื่องนุ่งห่มให้กับผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้พื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด – 19

ว่าที่ ร.ต.หญิงกัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์  นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทย ตลอดจน   ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   สารวัตรกำนัน เจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ)  เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)  พัฒนาชุมชนอำเภอแม่สอดและชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่302 (ชป.กร.302 )  ได้ร่วมกันลงพื้นที่ ณ.บ้านแม่กาษาใหม่ไหล่ท่า ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อนำถุงยังชีพ  เครื่องอุปโภค บริโภค ประกอบด้วย  ข้าวสาร  มาม่ากึ่งสำเร็จรูป  น้ำดื่ม ปลากระป๋อง  และเครื่องนุ่งห่ม   มอบให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด  ของไวรัสโควิด- 19 จำนวน 10 หลังคาเรือน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
ว่าที่  ร.ต. หญิงกัญญารัตน์ กล่าวว่า…………. กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดได้นำสิ่งของมามอบให้พี่น้องประชาชนบนพื้นที่สูง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด  ของไวรัสโควิด-19  เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น  โดยกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดมีการลงพื้นที่ให้ทั่วทุกตำบล  และจะ ออกไปเยี่ยมให้ถึงบ้านก็ขอให้พี่น้องประชาชนการ์ดห้ามตก  ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัย กินร้อน  ช้อนกลาง   รักษาระยะห่างทางสังคม ด้วย ////////////////
ภาพและข่าว / วรภา  พันลุตัน  จ.ตาก

Related posts