#สุรินทร์# องคมนตรีเชิญสัญญาบัตร พัดยศ ถวายแด่พระราชวิสุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ (ชมคลิป)

#สุรินทร์# องคมนตรีเชิญสัญญาบัตร พัดยศ ถวายแด่พระราชวิสุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

วันนี้ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น.พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง องคมนตรีเชิญสัญญาบัตร พัดยศ พระราชาคณะชั้นเทพ ถวายแด่พระราชวิสุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ ถวายแด่พระราชวิสุทธิมุนี (เยื้อน ขน.ติพโล เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดเขาศาลา ดุลฐานะจาโร ในราชทินนามที่ พระเทพวชิรญาณโสภณ โกศลศาสนกิจบริหาร ภาวนาวิธานธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ. ศ. 2564

และได้กำหนดให้มีพิธีอัญเชิญสัญญาบัตรพัดยศ และผ้าไตรถวายแด่พระเทพวชิรญาณโสภณ ขึ้นในวันนี้ (11 มิถุนายน 2564 ณ อุโบสถวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ โดยพิธี พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ผู้อัญเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตร เดินทางมาถึงมณฑลพิธีและเข้าสู่ภายในอุโบสถ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกราบ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล องคมนตรีถวายสัญญาบัตรพัดยศ ผ้าไตร แต่พระเทพวชิรญาณโสภณ พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูปเจริญชัยมงคลคาถา จบแล้วองคมนตรีถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป ประธานสงฆ์อนุโมทนา พระเทพวชิรญาณโสภณ ตั้งพัดยศถวายอดิเรก

จบแล้วประธานสงฆ์รับบทภะวะตุ สัพพะฯ จากนั้นองคมนตรีกราบลาพระประธาน กราบลาประธานสงฆ์ และกราบลาพระเทพวชิรญาณโสภณ เป็นอันเสร็จพิธี สำหรับพระเทพพระวชิรญาณโสภณ เกิดเมื่อ วันที่ 12 เดือนเมษายน พุทธศักราช 2495 ณ บ้านระไซร์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อุปสมบทเมื่อ พุทธศักราช 2515 เมื่ออายุ 20 ปี ปัจจุบันพรรษา 37 มีพระอุปัชฌาย์ คือ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ ฝ่ายธรรมยุต มีพระครูนันทปัญญาภรณ์ (พระราชวรคุณ ที่ปรึกษา จจ.สร.ธ) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระอนุสาวนาจารย์ คือ พระครูวิมลสีลพรต


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

Related posts