นราธิวาส-เลขาฯศอบต.ห่วงใยลงพื้นที่ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม แก่ผู้แทน 3 หมู่บ้าน

นราธิวาส-เลขาฯศอบต.ห่วงใยลงพื้นที่ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม แก่ผู้แทน 3 หมู่บ้าน พื้นที่ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ ที่มีคำสั่งปิดเพื่มเติม 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.เป็นต้นมา

วันนี้ (12มิ.ย. 64) เวลา 14.30 น.ที่บริเวณสี่แยกบ้านโคกกระเปาะ หมู่ที่ 5 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม แก่ผู้แทน 3 หมู่บ้าน หมู่ที่ 2,5และ6 ในพื้นที่ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบที่มีคำสั่งปิดเพื่ม 14 วัน โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ให้การต้อนรับฯ

โอกาสนี้พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้รับฟังบรรยายสรุปถึงมาตรการปิดหมู่บ้านทั้ง 3 หมู่บ้านเพิ่มเติม ในพื้นที่ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส และได้พบปะให้กำลังใจแก่ผู้แทนทั้ง 3 หมู่บ้านๆที่ 2,5,และ6 ด้วย

พร้อมกับได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม อาทิ ปลากระป๋องจำนวน 80 ลัง รวม 3,840 กระป๋องและผลฟักทอง จำนวน 70 ผล ให้แก่ผู้แทนหมู่บ้านที่มีคำสั่งปิดทั้ง 3 หมู่บ้าน

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ต.เกาะสะท้อน ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งให้มีการปิดหมู่บ้านดังกล่าว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19

พร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ปฎิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง สิ่งสำคัญคือการดูแลปากท้องของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อเป็นกำลังใจให้กัน ก้าวข้ามผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ไปด้วยกัน

สำหรับพื้นที่หมู่บ้านที่ปิดทั้ง 3 หมู่บ้าน มีประชากร 725 ครัวเรือน ทั้งนี้ จังหวัดนราธิวาสมีคำสั่งจังหวัดนราธิวาสที่ 2893/2564 เรื่อง ยกเลิกมาตรการการปิดสถานที่ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19 ) ฉบับที่ 3 ให้ปิดสถานที่ในเขตพื้นที่อำเภอตากใบไว้เป็นการชั่วคราว จำนวน 14 วัน คือ บ้านเกาะสะท้อน หมู่ที่ 2 ต.เกาะสะท้อน , บ้านโคกกะเปาะ หมู่ที่ 5 ต.เกาะสะท้อน และบ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts