ชัยภูมิ – วิถีใหม่ “นิวนอร์มอล” ดำนาแบบโบราณ คลายเครียดผสมเสียงพิณ (ชมคลิป)

ชัยภูมิ – วิถีใหม่ “นิวนอร์มอล” ดำนาแบบโบราณ คลายเครียดผสมเสียงพิณ

 

เมื่อเร็วๆนี้ ชาวหนองบัวขาว ต.ชีลอง อ.เมืองชัยภูมิ ฟื้นฟูประเพณีลงแขกดำนาแบบโบราณทั้งการทำนาแบบปักดำ และทำนาหว่านน้ำตม สนุกสนานคลอเคล้ากับเสียงพิณ เสียงแคน ดนตรีอีสาน เสริมสร้างความรักความสามัคคีให้กับประชาชนในท้องถิ่น ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทย สนับสนันโดยมูลนิธิไทยพึ่งไทย

นายโสโชค สู้โนนตาด อดีตข้าราชการครูชำนาญกาญ วัย 63ปี บ้านเลขที่ 155 บ้านหนองบัวขาว หมู่ 17 ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ และนางสาวเสาวลักษณ์ ยงวานิชจิต ตัวแทนมูลนิธิมูลนิธิไทยพึ่งไทย พร้อมด้วย พ.ต.อ.สรวิศ มาอินทร์ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้กำกับสืบสวนกองบังคับการตำรวจภูธร จ.ชัยภูมิ หัวใจสิงห์ขวัญใจประชาชาชน นำชาวบ้านในละแวกบ้านหนองบัวขาวกว่า 10 คน ฟื้นฟูและลงแขกดำนาแบบโบราณทั้งการทำนาแบบปักดำ และทำนาหว่านน้ำตม โครงการข้าวสารธรรม พื้นที่ประมาณ 5 ไร่ บรรยากาศเป็นไปอย่างกันเองและสนานกับบรรยากาศแสนโรแมนติก คลอเคล้าเสียงพิณ และเสียงแคน จากอาจารย์โสโชค สู้โนนตาด อดีตข้าราชการครู


ร่วมกันทำนาแบบปักดำ และทำนาหว่านน้ำตม เป็นการทำนามาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งการทำนาดำจะให้ผลผลิตมากที่สุด แต่ในปัจจุบันแรงงานดำนา จึงไม่ค่อยได้รับความนิยมในปัจจุบัน และเมื่อผสมผสมกับการทำนาหว่านน้ำตม สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งมูลนิธิไทยพึ่งไทย จัดทำโครงการข้าสารธรรม จึงให้การสนับสนุนในการทำนาแบบปักดำ และทำนาหว่านน้ำตม เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีให้กับประชาชนในท้องถิ่นแล้ว ยังร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทย ที่เรียกว่าประเพณีลงแขกดำนา ซึ่งเป็นประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยที่ควรร่วมกันรักษาไว้ชั่วลูกชั่วหลานของชาวไทยสืบไป เป็นการปลูกฝังความรู้รักสามัคคีตามกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการรู้จักให้สิ่งที่ดีแก่ผู้อื่น เสริมสร้างความเข้มแข็งของพลังแผ่นดินในหมู่บ้าน ชุมชน

นางสาวเสาวลักษณ์ ยงวานิชจิต ตัวแทนมูลนิธิมูลนิธิไทยพึ่งไทย บอกว่าโครงการข้าวสารทำ เป็นการรวมตัวของชาวนาใน จ.ชัยภูมิ ที่ประสบผลสำเร็จในการทำนาปลูกข้าวไว้กินไว้ขายมาแล้วปลอดสารพิษ ลดการใช้สารเคมีในการบำรุงดิน เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้จากการทำนาปลูกข้าว ซึ่งพื้นที่ตรงนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ในการทำนาแบบผสมผสานปลอดสารพิษกับคนรุ่นใหม่ต่อไป /

ชาตรี ทวีนาท ทีมข่าวชัยภูมิ

Related posts