มุกดาหาร – เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง (ชมคลิป)

มุกดาหาร – เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง
…………………………………………..

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่เยี่ยมและช่วยเหลือผู้ยากไร้ ราย นางหล่ำ ภูมิลา ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร , เจ้าหน้าที่อำเภอเมืองมุกดาหาร ,นายกอบต.บ้านโคก , กำนันตำบลบ้านโคก ,เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก , อสม. , อพม. ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด การรักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ
โดยจังหวัดมุกดาหารร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารช่วยเหลือเบื้องต้น ดังนี้


1.มอบเงิน จำนวน 2,000 บาท
2.ถุงยังชีพ จำนวน 2 ชุด
3.ผ้าขนหนู จำนวน 2 ผืน
4.ผ้าห่ม จำนวน 1 ผืน
5.สนง.พมจ. มอบเงินสงเคราะห์ 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ 1 ถุง
6.รพ.สต.บ้านโคก พัดลม 1 เครื่อง
ณ บ้านเลขที่ 16 หมู่ 8 บ้านหนองแวง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
*******************************


ภาพ/ข่าว พวงเพชร

Related posts