กระบี่-รพ.คลองท่อม เดินหน้าฉีดวัคซีน วันละ 1,200 คน พบผู้มารับบริการมีผลข้างเคียงเล็กน้อย 2 ราย (ชมคลิป)

กระบี่-รพ.คลองท่อม เดินหน้าฉีดวัคซีน วันละ 1,200 คน พบผู้มารับบริการมีผลข้างเคียงเล็กน้อย 2 ราย

 

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 น. ห้องประชุมโรงพยาบาลคลองท่อมได้มีการเปิดให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสำหรับวันนี้ได้มีผู้มาใช้บริการตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา 08:00 น. จนถึง 16:00 น. คาดว่ามีผู้รับวัคซีนที่ทางเจ้าหน้าที่สาสุขและบุคลากรทางการแพทย์สามารถฉีดวัคซีนให้กับ ประชาชนได้วันละ 1200 คน และเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน ประกอบไปด้วยกลุ่มผู้เสี่ยงได้รับการรับสิทธิ์ในการบริการในกลุ่มของกำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม ผู้สูงอายุ ข้าราชการท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ธนาคาร และผู้ที่มีภาวะเสี่ยง7 โรค เข้ามารับบริการฉีดวัคซีน

อย่างไรก็ตาม ในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนของประชาชนในครั้งนี้ก็ยังพบมีผู้รับฉีดบริการวัคซีนนั้นพบอาการข้างเคียง ซึ่งเป็นอาการเล็กน้อยเช่นผื่นขึ้นที่บริเวณฉีดที่ต้นแขน และระดับความดันของผู้สูงวัย ทางพยาบาลให้ดูสังเกตุอาการ 30 นาที หลังฉีด ขอให้ประชาชนที่เข้ารับการบริการควรปฎิบัติตามขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมก่อนฉีดวัคซีนเช่น พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำเยอะๆ งดทานน้ำชากาแฟ สำหรับผู้สูงวัยตรวจสุขภาพ ปฎิบัติตามคำแนะนำของแพทย์

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

Related posts