ชลบุรี # กศน.อำเภอเมืองชลบุรี มีแนวความคิดทันสมัย ใช้ Application ” MChon ” คน กศน.พัฒนาการเรียนการสอนทางออนไลน์ ให้กับนักศึกษา กศน. และประชาชนทั่วไป ในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด

ชลบุรี # กศน.อำเภอเมืองชลบุรี มีแนวความคิดทันสมัย ใช้ Application ” MChon ” คน กศน.พัฒนาการเรียนการสอนทางออนไลน์ ให้กับนักศึกษา กศน. และประชาชนทั่วไป ในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด

# เวลา 10.00 น.วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาและการเรียนตามอัธยาศับอำเภอเมืองชลบุรี ( กศน.อำเภอเมืองชลบุรี) นายอนุชา พงษ์เกษม ผู้อำนวยการการศึกษานอกโรงเรียนและการเรียนตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี เป็นประธานแถลงข่าวโครงการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนอออนไลน์ Application ” MChon ” คน กศน.ให้กับนักศึกษา กศน.และประชาชนทั่วไป มี นายไพรัตน์ เนื่องเกตุ ผู้อำนวยการการศึกษานอกโรงเรียนและการเรียนตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชลบุรี บุคลากร(ครูผู้สอน) นักศึกษา กศน.และสื่อมวลชนเข้าร่วมจำนวนมาก โดยทางนายอนุชา พงษ์เกษม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาและการเรียนตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า

ทางสำนักงานศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการเรียนตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชลบุรี ได้มีการจัดเตรียมความพร้อมการเรียนออนไลน์ให้กับนักศึกษา กศน.และประชาชนทั่วไป ได้มีการเรียนทาง Application ” MChon ” คน กศน.เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 เป็นการเรียนทางออนไลน์ ทางระบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แสดงผลผ่านหน้าจอทางโทรศัพท์เคลื่น หรือ โทรศัพท์มือถือ ( Smart Phone เป็นการเรียนการสอนระหว่างครูผู้สอน นักศึกษา กศน.ทั้ง17 ตำบลของอำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 3,248 คนและประชาชนทั่วไป โดยการเปิดตัว Application ” MChon “ด ขึ้นมาครั้งนี้เพิ่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา กศน. บุคลากร(ครูผู้สอน) และ ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ผู้เรียนส่วนใหญ่ 90 เปอร์เซ็นต์จะมีสมาร์ทโฟน ส่วนที่เหลิมอิอีกาเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ไมมีสมาร์ทโฟน ก็สามารถมาเรียนที่ศูนย์การศึกษาฯที่ตั้งอยู่ตามตำบลต่างๆได้

แต่มีความจำเป็นในการเว้นระยะห่างทางสังคม ใส่หน้ากากอนามัย ทาเลจแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก ตลอดระยะที่ผ่านมาทางศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนฯ(กศน.)ได้มีการนำเอาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้และได้พัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยมาโดยตลอด สำหรับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชลบุรี( กศน.อำเภอเมืองชลบุรี)ได้พัฒนาการเรียนการสอนและได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) มาเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนมาตลอด ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนออนไลน์ มีการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อจัดการเรียนให้กับนักศึกษา กศน.และประชาชนทั่่วไป จนกระทั่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนา Application แสดงผลใน Smart Phone ทั้งระบบ IOS และ Android โดยใช้ชื่อว่า ” MChon “ขึ้นมา ได้สร้างความสะดวกและความปลอดภัยในการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า COVID -19 แพร่ระบาด ได้ดีเป็นอย่างมากทีเดียว

# วิรัช หนูขาว , เล็ก ชลวุฒิ ข่าว/#นภชนก เหมือนนามอญ รองผู้อำนวยการชลนิวส์ตะวันออกทีวี ออนไลน์ รายงาน

Related posts