ชุมพร – พระราชทานดินในการฝังศพ นายผจญ ปิยะณัตดิ์พูล เป็นกรณีพิเศษ

ชุมพร – พระราชทานดินในการฝังศพ นายผจญ ปิยะณัตดิ์พูล เป็นกรณีพิเศษ

วันที่ 17 มิถุนายน 2564  เวลา 10.30 น.นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีประกอบพิธีวางดินพระราชทานดินฝังศพเ ป็นกรณีพิเศษ นายผจญ ปิยะณัตดิ์พูล ณ สุสานหัวเฉียว อำเภอละแล จังหวัดชุมพร

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ        เนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานดินไปในการฝังศพ นายผจญ ปิยะณัตดิ์พูล เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม เป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนม์ และวงศ์ตระกูล อย่างหาที่สุดมิได้ หากความทราบโดยญาณวิถีถึงดวงวิญญาณ ของนายผจญ ปิยะณัตดิ์พูล  ได้ด้วยประการใด ในสัมปรายภพ คงมีความปลาบปลื้ม ซาบซึ้งเป็นล้นพ้นในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้รับพระราชทานเกียรติยศอันสูงยิ่ง ในวาระสุดท้ายแห่งชีวิต

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้เป็นบุตร ธิดา และหลานๆ ขอพระราชทานพระบรมราช วโรกาส กราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท และขอถวายพระพรชัยมงคล ให้ทรงพระ เกษมสำราญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพยาธิ อุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และจะเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม เป็นสรรพสิริมงคลแก่ข้าพระพุทธเจ้า และวงศ์ตระกูลสืบไป  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ครอบครัว ปิยะณัตดิ์พูล

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

 

Related posts