สุโขทัย-อบจ.สุโขทัย ส่งมอบยา-เวชภัณฑ์ เพื่อป้องกันการระบาดโรคลัมปี สกิน

สุโขทัย-อบจ.สุโขทัย ส่งมอบยา-เวชภัณฑ์ เพื่อป้องกันการระบาดโรคลัมปี สกิน

 


วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายมนู พุกประเสริฐ นายก อบจ.สุโขทัย พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกเทียนชัย ทองวินิชศิลป นายเขตพงศ์ กุลนาถศิริ รองนายก อบจ.สุโขทัย สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด อบจ.สุโขทัย ร่วมส่งมอบยา เวชภัณฑ์ ยากำจัดแมลงพาหนะ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ในโค-กระบือ ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้แก่ปศุสัตว์ อ.บ้านด่านลานหอย และลงพื้นที่สำรวจพื้นที่เลี้ยงโค-กระบือ การฉีดวัคซีน และการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

เพื่อควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ บรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ อ.บ้านด่านลานหอย ซึ่ง อบจ.สุโขทัย ได้สนับสนุนยา เวชภัณฑ์ และยากำจัดแมลงพาหนะ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์รบกวน ไซเปอร์เมทริน, ยาฉีดเฟนนิลบิวทาโซน, ยาฉีดเดกซ่าเมทธาโซน, ยาปฏิชีวนะเพนิซิลลินและไฮโรสเตร็บโตมัยซิน และวัสดุเวชภัณฑ์อื่นๆ โดยมีว่าที่ร้อยโทอุทิศ รอดคง นายอำเภอบ้านด่านลานหอย ปศุสัตว์ อ.บ้านด่านลานหอย และพี่น้องเกษตรกร ร่วมพิธีรับมอบฯ ณ สำนักงาน อบต.หนองหญ้าปล้อง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

จากนั้นในเวลา 11.00 น. ได้ร่วมส่งมอบยา เวชภัณฑ์ ยากำจัดแมลงพาหนะ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ในโค-กระบือ ให้แก่ให้แก่ปศุสัวต์ และพี่น้องชาวเกษตรกร ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ณ วัดดอนจันทร์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ และควบคุมโรคอย่างรวดเร็ว-มีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกันทางอบจ.สุโขทัย ได้สนับสนุนยา เวชภัณฑ์ และยากำจัดแมลงพาหนะ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์รบกวน ไซเปอร์เมทริน, ยาฉีดเฟนนิลบิวทาโซน, ยาฉีดเดกซ่าเมทธาโซน, ยาปฏิชีวนะเพนิซิลลินและไฮโรสเตร็บโตมัยซิน และวัสดุเวชภัณฑ์อื่นๆ โดยมีปศุสัตว์ ของอ.บ้านด่านลานหอย และ อ.ศรีสำโรง รวมทั้งผู้นำท้องที่-ท้องถิ่น และพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมพิธีรับมอบฯ


นอกจากนี้ นายมนู พุกประเสริฐ นายก อบจ.สุโขทัย ได้ขอความร่วมมือจาก เจ้าหน้าที่ของปศุสัวต์จังหวัดและพื้นที่ลงพื้นที่เพื่อดูแลให้ความแนะนำ การดูแลและการใช้ยาอย่างถูกวิธีแก่พี่น้องเกษตรกร และฝากให้ดูแลการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด เพื่อลดการเสียหายจากการติดเชื้อตายของโค-กระบือ ซึ่งจะเป็นผลกระทบแก่เกษตรกร และทางท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ เทพสุทิน ซึ่งเป็นคนส่งเสริมการเลี้ยงโคพันธ์ดีในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยด้วย จึงมีความเป็นห่วง และคอยสอบถามติดตาม ผลกระทบและความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเป็นห่วงใยพี่น้องเกษตรกรที่เลี่ยงโค-กระบือ

 

Related posts