พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภา มอบสิ่งของให้แก่ รพ.ตร.

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภา มอบสิ่งของให้แก่ รพ.ตร.

วันที่ ๑๘ มิ.ย.๒๕๖๔ ณ.มูลนิธิพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภา ในนามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) และ มูลนิธิ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ได้ร่วมกับ บริษัท คิงส์แพค อินดัสเตรียล จำกัด บริจาคอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ของไวรัส Covid-19 ประกอบด้วย
-หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอร์เจล สำหรับมอบให้แก่ข้าราชการเกษียณอายุราชการ จำนวน ๒๐๐ ชุด
-ถุงพลาสติกสำหรับบรรจุขยะ จำนวน ๕๔,๐๐๐ ใบ
-อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE)​จำนวน 10 ชุด
-เครื่องฉีดพ่นป้องกันเชื้อไว้รัส Covid-19 จำนวน ๑ เครื่อง
รวมมูลค่ากว่า 284,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นสี่พันบาท)
โดยมีพล.ต.ต.สรวุฒิ เหล่ารัตนวรพงศ์ รองนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้แทนรับมอบ

Related posts