คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(นาย นิพนธ์ บุญญามณี) มท.2 ร่วมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาวิกฤตโควิด 19

คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(นาย นิพนธ์ บุญญามณี) มท.2 ร่วมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาวิกฤตโควิด 19

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน64 ว่าที่.ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(นาย นิพนธ์ บุญญามณี) มท.2 ร่วมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาวิกฤตโควิด 19 ที่ชุมชนดอนกุศลพัฒนา สาธร กรุงเทพ ภายใต้โครงการที่ชื่อว่า” ธารน้ำใจมอบความห่วงใยถึงหน้าบ้าน” โดยมีพระเถรานุเถระ นำโดยท่านเจ้าคุณเขมานันท์ เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัวเขตลาดพร้าวกรุงเทพฯ มีพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่เขตสาทรร่วมกันมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับ ปัญหาวิกฤตโควิด 19 จำนวน 100 ชุด ซึ่งชุมชนดอนกุศลพัฒนาเขตสาทรก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่พี่น้องประชาชนประกอบอาชีพรับจ้างและได้รับผลกระทบในวิกฤตโควิด 19 นี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือดูแลห่วงใยจึงได้มีโครงการนี้ขึ้น และนอกจากนี้ยังเดินทางเข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงผู้เปราะบางทางสังคม จากการเริ่มต้นของโครงการนี้ได้รับการประสานจากประธานสภาวัฒนธรรมเขตสาทรได้ติดต่อมายังที่วัดลาดปลาเค้าเพื่อขอสนับสนุนช่วยเหลือถุงยังชีพจำนวน 100 ชุดเป็นต้น เป็นที่มาของโอกาสดังกล่าวและวัดลาดปลาเค้าขณะนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางของการช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกสาขาทุกอาชีพที่ได้รับผลกระทบทั้งกรุงเทพฯเกือบทุกสำนักงานเขตและใปถึงต่างจังหวัดที่ได้ติดต่อขอถุงยังชีพมาเพื่อไปบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าว

Related posts