สระบุรี-ว่าที่.ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานฯมท.2 พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำบ้านซับประดู่

สระบุรี-ว่าที่.ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานฯมท.2 พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำบ้านซับประดู่

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 64 เวลา 13:30 น ที่อ่างเก็บน้ำบ้านซับประดู่ หมู่ที่ 6 อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีว่าที่.ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานฯมท.2 ด้วยนาย รณรงค์ เทพรักษ์ นายอำเภอมวกเหล็ก และผอ. วิสิทธิ์ ทิพยโอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 พร้อมคณะ นาย จิรเดช ปิ่นแก้ว กำนันตำบลมวกเหล็ก,ผญ. บุญสิตา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านซับประดู่ น.ส.อิสรีย์ ยุทธประเวศน์ ปลัดอำเภอมวกเหล็ก นายณัฐพงษ์ เพชรรัตน์ ปลัดอำเภอมวกเหล็ก นาย นิพนธ์ พลเสน ประธานวิสาหกิจชุมชน แผ่นดินความมั่งคั่งและยั่งยืน ร่วมลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำบ้านซับประดู่ เพื่อดูการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่และแนวทางการดูแลและบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำบ้านซับประดู่เพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวซึ่งปัจจุบันนี้ถือว่าอ่างเก็บน้ำบ้านซับประดู่นั้นทำเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและ ทำเป็นโครงการน้ำใต้ดิน( Water Bank) ซึ่งมีการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน ขึ้นมา ในขณะนี้ อยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันโครงการที่ได้ตั้งไว้โดยจะได้รวบรวมรายละเอียดและ ข้อมูลทั้งหมดประสานงานไปยัง นาย อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อไป

Related posts