ลำปาง- มทบ.32 เยี่ยมเยือน ให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง อ.เมืองลำปาง (ชมคลิป)

ลำปาง- มทบ.32 เยี่ยมเยือน ให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง อ.เมืองลำปาง

 

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอก วิชาญ ศรีภัทรางกูร รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วยวิทยากรจิตอาสา 904 กำลังพลจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 มณฑลทหารบกที่ 32

/ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับ อบต.พิชัย เยี่ยมเยือนให้กำลังใจ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค “มีแล้ว แบ่งปัน” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือเชื้อไวรัส โควิด-19 จำนวน 5 ราย ได้แก่ นายตา วงค์แสน, นางจันทร์เที่ยง ยศปินตา,นางสมจิต สงขกุล,นางศุภลัษณ์ ศรีชุม,นางบัวเขียว มาปลูก ณ บ้านไร่ศิลาทอง ม.10 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง


พันเอก วิชาญ ศรีภัทรางกูร รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 กล่าวว่า “เรื่องการช่วยเหลือประชาชน เป็นนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งทางมณฑลทหารบกที่ 32 เราก็ได้ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิดด้วย เราก็ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งท้องถิ่นและทางหน่วยงานของ พม. เข้ามาร่วมกันให้ความช่วยเหลือทั้งผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงเป็นรายเร่งด่วนที่สำคัญที่ให้ความช่วยเหลือ โครงการนี้หากสถานการณ์โควิด-19 ถ้าหายไปแล้ว ทางมณฑลทหารบกที่ 32 ก็ยังจะคงทำต่อเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน”


ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts