ลำปาง-มทบ.32 จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้ผู้ที่ให้การสนับสนุนกิจการ/กิจกรรมของหน่วย

“แทนคำขอบคุณ ที่ช่วยเหลือเกื้อหนุน จุนเจือช่วยเหลือปวงประชา ตลอดห้วงที่ผ่านมาอย่างดี ผ่านทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรีร่วมใจ”

 


เมื่อ 17 มิ.ย. 64 เวลา 10.30 น. มณฑลทหารบกที่32 จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้ผู้ที่ให้การสนับสนุนกิจการ/กิจกรรมของหน่วย เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่หน่วยงาน/บุคลากรต่างๆมีใจห่วงใยประชาชนในพื้นที่ จ.ลำปาง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค/บริโภคให้หน่วยได้นำไปช่วยเหลือประชาชนในห้วงที่ผ่านมา ได้แก่

ประกอบอาหารปรุงสุกเป็นอาหารกล่อง นำไปมอบให้ประชาชน โดย “Army Delivery” กำลังพลจิตอาสาขี่จักรยานยนต์ส่วนตัว นำไปมอบให้ถึงครัวเรือนประชาชนที่เดือดร้อนเหล่านั้น โดยมี พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32 เป็นผู้มอบให้คุณสุพลชัย แซ่เอ๊า (ร้านชิวเอ๊า) เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32


ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32 ได้กล่าวขอบคุณจากใจจริงที่มีผู้หวังดีมอบสิ่งของให้หน่วยเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ลำบาก/เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ซึ่งหน่วยพร้อมดำเนินการอย่างจริงจังและยืนยันว่าสิ่งของที่หน่วยได้รับต้องสร้างประโยชน์ให้ความสุขหรือบรรเทาความลำบากของประชาชนในพื้นที่ จ.ลำปาง ได้ตามสมควรอย่างแน่นอน


ภาวินันท์ บุตรหล้า

Related posts