นครนายก – โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นำนักเรียนนายร้อยฯจิตอาสาชั้นปีที่ 4 ที่มีความพร้อมทางด้านร่างกายเข้ารับการบริจาคโลหิตสำรองให้สภากาชาดไทย (ชมคลิป)

นครนายก – โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นำนักเรียนนายร้อยฯจิตอาสาชั้นปีที่ 4 ที่มีความพร้อมทางด้านร่างกายเข้ารับการบริจาคโลหิตสำรองให้สภากาชาดไทย  ไว้ใช้เพื่อการรักษาคนป่วยในช่วงวิกฤตการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19
           ที่สโมสรนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พลโทจิรเดช กมลเพ็ชร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พร้อมคณะนายทหาร หน่วยขึ้นตรง ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจิตอาสานักเรียนนายร้อยฯ ชั้นปีที่ 4   ซึ่งเป็นลูกศิษย์ ทูลกระหม่อมอาจารย์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีความพร้อมทางด้านร่างกาย ได้เสียสละเลือดบริจาคโลหิต ช่วงสถานการณ์โควิด-19
ได้เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิตให้กับให้กับหน่วยบริการเคลื่อนที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย ไว้ใช้เพื่อการรักษาคนป่วยในช่วงวิกฤตการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 จำนวน 47,250 ซีซี ตามโครงการ”กองทัพบก บริจาคโลหิต จิตอาสาเพื่อชาติ” ที่ผ่านมานักเรียนนายร้อยฯ ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสถานพยาบาลอย่างต่อเนื่องทั้งหมด จำนวน 8 ครั้ง ได้โลหิตจำนวน 402,300 ซีซี และร่วมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9 รวมโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 449,550 ซีซี ทั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอีกทางหนึ่ง
สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนิน
ใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts