แม่ฮ่องสอน-นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ 4 โรงเรียนชายแดนสาละวิน ร่วมกับสถานีไออุ่น สมทบทุนสร้าง Baby Bunker มอบทุนการศึกษา

แม่ฮ่องสอน-นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ 4 โรงเรียนชายแดนสาละวิน ร่วมกับสถานีไออุ่น สมทบทุนสร้าง Baby Bunker มอบทุนการศึกษา จัดกิจกรรมมอบความสุขให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่อำเภอสบเมย

นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด/กิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง ได้บูรณาการร่วมกับสถานีไออุ่น โดยทีมปลัดอำเภอแม่ฮ่องสอน ในการร่วมสมทบทุนสร้าง Baby Bunker หรือกำแพงกันภัย (รร.บ้านท่าตาฝั่ง 1 แห่ง) ทุนการศึกษา รองเท้าบูท อาหาร ขนม และของเล่น รวมทั้งทีมงานจัดกิจกรรมนันทนาการ ถ่ายรูปติดบัตรให้กับเด็กนักเรียน ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในประเทศเพื่อนบ้าน 1.โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง ต.แม่ยวม อ.เเม่สะเรียง 2.โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย
3.โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย 4.โรงเรียนบ้านแม่กองคา ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง
ในการนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ตรวจเยี่ยม ติดตาม โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย รวมถึงสอบถามโรงเรียนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็น เช่น แหล่งน้ำของโรงเรียน เครื่องกรองน้ำสะอาดโรงเรียน ถนนเข้าโรงเรียน ระบบไฟฟ้าหรือแผงผลิตไฟฟ้าจากระบบโซล่าร์เซลล์ หรือระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ที่หน่วยงานต่างๆ ได้ติดตั้งไว้ให้โรงเรียน หากมีสภาพชำรุด จะได้ประสานแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการช่วยเหลือต่อไป
สุกัลยา / ถาวร อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 081-9503127

Related posts