คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย( มท.2) ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องชาวหมู่บ้านเลิศอุบล4ซอย 6 ที่ถูกกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน” เรามีเรา.. พวกเราไม่ทิ้งกัน”

คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย( มท.2) ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องชาวหมู่บ้านเลิศอุบล4ซอย 6 ที่ถูกกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน” เรามีเรา.. พวกเราไม่ทิ้งกัน”

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 64 เวลา 17:30 น ว่าที่.ร.ต. ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย( มท.2) ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องชาวหมู่บ้านเลิศอุบล4ซอย 6 ที่ถูกกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน และมอบยาสมุนไพรไทยฟ้าทะลายโจร เพื่อเป็นการดูแลและปรับปรุงคุ้มกันของร่างกาย บ้านละ 100 เม็ด เปิดโครงการดังกล่าวนี้เป็นการดำริที่จัดทำขึ้นโดยพรรคประชาธิปัตย์เขตลาดพร้าวที่ตั้งใจจะดูแลพี่น้องประชาชนที่อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับตัวสู่โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามหรือผู้ที่ถูกกับตัวสังเกตอาการ 14 วัน ซึ่ง ดร.สรรเสริญ สมะลาภา ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ผู้เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 8(ลาดพร้าว- ทองหลาง) และ ว่าที่.ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น ทำงานฯมท.2/ สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตลาดพร้าวประชาธิปัตย์ ได้เริ่มโครงการขึ้นโดยวันนี้เป็นวันแรกที่ออกเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่ถูกกักตัว 14 วัน เป็นความห่วงใยและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ต้องถูกกักตัว 14 วันเพื่อรอดูอาการและเป็นการรักษาเบื้องต้นก่อนที่รถพยาบาลจะมารับเนื่องจากในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลต่างๆหรือโรงพยาบาลสนามเตียงผู้ป่วยค่อนข้างจำกัดและหายากยิ่ง ด้วยตระหนักถึงสภาพจิตใจของผู้ที่รอสังเกตอาการและรถพยาบาลมารับจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการดูแลบำบัดทุกข์ บำรุงสุข กับพี่น้องชาวลาดพร้าวอย่างเต็มที่ บ้านใดที่ถูกกักตัวและมีความประสงค์ต้องการขอรับการสนับสนุนฟ้าทะลายโจรจากทีมงานพรรคประชาธิปัตย์ขอได้โปรดติดต่อมาที่หมายเลข 0 9 1-5466661 หรือ ID Line 092-9969925 แต่ต้องเป็นบ้านที่ถูกกักตัวจริงๆและมีข้อมูลให้เราได้รับทราบจะจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าไปดำเนินการมอบยาฟ้าทะลายโจรให้ถึงบ้าน

Related posts