ลำพูน – ลำพูนพบผู้ติดเชื้อฯเพิ่มอีก 3

จังหวัดลำพูนพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 3 ราย ประชาชนที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง 12 จังหวัดและอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จะต้องประสานงานเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูนล่วงหน้าก่อนเข้าพื้นที่อย่างน้อย 1 วัน

วันนี้(10 ก.ค. 64) ที่ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายแพทย์โภคิน ศักรินทร์กุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลลำพูน ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ของจังหวัดลำพูน พบรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติมจำนวน 3 ราย และรับผู้ป่วยมารักษาจากจังหวัดอื่น จำนวน 4 ราย ทำให้จังหวัดลำพูนมียอดสะสมตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน ถึง 10 กรกฎาคม 2564 สะสม จำนวน 326 ราย อยู่ระหว่างการรักษา จำนวน 25 ราย รักษาหายแล้ว จำนวน 295 ราย เสียชีวิตสะสม จำนวน 6 ราย

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำหรับในเรื่องคำสั่งของคณะกรราการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน เป็นคำสั่งที่ 71/2564 ได้กำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ปัตตานี ยะลา สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร เพชรบุรี ชลบุรี และตาก(เฉพาะอำเภอแม่สอด) จะต้องแจ้งข้อมูลการเดินทางต่อเจ้าบ้านหรือเจ้าของสถานที่ที่เป็นสถานที่พำนัก หมายถึงบ้านที่ผู้เดินทางจะกลับมา หรือโรงแรม หอพัก บ้านเช่า ต้องแจ้งข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่ก่อนจะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำพูนอย่างน้อย 1 วัน และเจ้าของบ้านหรือเจ้าของสถานที่ที่ผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจะเดินทางกลับมาจะต้องแจ้งข้อมูลให้แก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ให้ทราบทันที โดยก่อนเดินทางมาจะต้องลงทะเบียนใน App Safe Lamphun เพราะหากมีการประสานงานใน App Safe Lamphun ก็จะสามารโหลดข้อมูลจาก App ได้ทันที

เมื่อเดินทางมาถึงในพื้นที่จังหวัดลำพูนจะต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) และคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ ณ จุดนัดพบหรือจุดคัดกรองของสถานที่นัดหมายตามพื้นที่นั้นๆ โดยนายอำเภอของแต่ละอำเภอจะทำหน้าที่ประกาศจุดนัดพบและจุดคัดกรองของในแต่ละหมู่บ้านว่าจะอยู่ที่ใดบ้าง ที่สำคัญก็คือทุกคนที่เดินทางมานั้นจะต้องกัดตัว (HQ) เป็นเวลา 14 วัน ก่อนจะทำการกักตัวในพื้นที่นั้น เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคในแต่ละหมู่บ้านจะทำการตรวจสอบสถานที่กักตัวของท่านก่อนว่าเหมาะสมกับการกักตัว 14 วันของท่านหรือไม่ หากเห็นควรว่าไม่เหมาะสมแก่การกักตัวเองที่บ้าน ทางเจ้าหน้าที่จะต้องรายงายต่อนายอำเภอเพื่อจะได้จัดเตรียมสถานที่ที่มีความเหมาะสมแก่การกัดตัว 14 วัน ให้แก่ผู้เดินทางกลับบ้าน..

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดลำพูน

Related posts