สุโขทัย-วิลัยการอาชีพศรีสำโรงสุโขทัยมอบชุดนักเรียนช่างพร้อมอุปกรณ์เรียนสร้างช่างสร้างอาชีพ

สุโขทัย-วิลัยการอาชีพศรีสำโรงสุโขทัยมอบชุดนักเรียนช่างพร้อมอุปกรณ์เรียนสร้างช่างสร้างอาชีพ

นายคฑาวุธ เทพยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง พร้อมด้วย นายชรินทร์ ฟักรักษา และนายสรพงษ์ ปานบุตร รองผู้อำนวยการ มอบชุดเครื่องแบบ และอุปกรณ์ต่าง ๆ แก่นักศึกษา โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ (ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส) รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เพื่อความเป็นระเบียบ และพร้อมเพรียงกันของนักศึกษา โดยปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง มีนักเรียนในโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ รุ่นที่ 4 จำนวน 26 คน จบการศึกษาและมีงานทำ มีอาชีพไปแล้ว 3รุ่น

นักศึกษโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ (อาชีวะพระดาบส) หลายรุ่นที่วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงประสบผลสำเร็จและผ่านการฝึกเรียนภาคปฎิบัติตามสถานีฝึกช่างต่าง ๆ รวมทั้งออกกิจกรรมช่วยสังคมสร้างบ้าน สร้างที่อยู่ให้กับประชาชนที่เดือดร้อน ผลิตชิ้นงานใช้ได้จริงรวมทั้งซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า สร้างรอยยิ้มให้กับชาวบ้านและสังคม

โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ (ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส) เป็นรุ่นที่ 4 ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนนักเรียนทั้งปฏิบัติงานจริง และเรียนทางสื่อ รวมทั้งการสร้างพื้นฐานด้านทักษะฝีมือช่างมาอย่างต่อเนื่อง
โดยนักศึกษาที่จบไปหลายรุ่น มีงานทำ มีอาชีพ เพราะได้รับการฝึกฝน และขัดเกลาในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการ ทักษะช่างฝีมือ และนักศึกษาเหล่านี้พร้อมที่จะเป็นคนดี มีอาชีพ มีรายได้ มีงานทำ
สร้างธุรกิจให้เติบโตมีอนาคตที่ดีต่อไป

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย

Related posts