แม่ฮ่องสอน-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรประสบอัคคีภัย บ้านห้วยสิงห์ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรประสบอัคคีภัย บ้านห้วยสิงห์ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ณ อาคารหอประชุมเทศบาลตำบลแม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอนนายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง เดินทางเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่บ้านห้วยสิงห์ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลาประมาณ 22.10 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ บ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายจำนวน 1 หลังคาเรือน เป็นบ้านของ นายอภิชาติ ทินนา อายุ 45 ปี มีสมาชิกในครัวเรือน จำนวน 3 คน ชาย 1 คน หญิง 2 คน เหตุการณ์ดังกล่าว ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ทางกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำชุมชน เข้าร่วมมอบสิ่งของพระราชทาน ในการนี้ นางวิลาวัลย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง และคณะกิ่งกาชาดได้มอบถุงยังชีพ สิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น พร้อมเงินช่วยเหลือ จำนวน 8,000 บาท ให้กับครอบครัวผู้ประสบเหตุเพิ่มเติม ซึ่งครอบครัวราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน ต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อครอบครัวราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยเป็นล้นพ้น
สุกัลยา / ถาวร อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 081-9503127

Related posts