หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ประธานมูลนิธิ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมทย์ ได้มอบถุงยังชีพสำหรับพี่น้องประชาชน ที่ประสบปัญหาวิกฤตโควิด 19

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ประธานมูลนิธิ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมทย์ ได้มอบถุงยังชีพสำหรับพี่น้องประชาชน ที่ประสบปัญหาวิกฤตโควิด 19

วันนี้17 กรกฎาคม64 เวลา 10:00 น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ประธานมูลนิธิ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมทย์ ได้มอบถุงยังชีพสำหรับพี่น้องประชาชน ที่ประสบปัญหาวิกฤตโควิด 19 ซึ่งในขณะนี้มีการแพร่ระบาดรุนแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพื้นที่เขตลาดพร้าว มีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นการป่วยด้วยไวรัส covid-19 หรือถูกกักตัวอยู่ที่บ้านจำนวน 14 วันและมีบางรายใช้ระบบการรักษาที่บ้าน home I Solutions บางรายเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง บางรายก็ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ด้วยเหตุนี้ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และประธานมูลนิธิฯ ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี. ธนิตศักดิ์ ดารามั่น ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตลาดพร้าวพรรคประชาธิปัตย์ และทีมงาน Avengers รวมถึงอดีตสมาชิกสภาเขตลาดพร้าวพรรคประชาธิปัตย์ ออกเยี่ยม และนำความห่วงใยความปรารถนาดีจากพวกเราชาวประชาธิปัตย์ถึงพี่น้องชาวลาดพร้าวว่าในสถานการณ์วิกฤติเช่นนี้เราจะไม่ทอดทิ้งกันและกัน นำส่งถุงยังชีพทานน้ำใจ นำส่งถุงยังชีพมอบให้กับ พี่น้องประชาชน ที่ถูกกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วันก็รอดูอาการและผู้ที่พักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน โดยตนเองจะประสานกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชนซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วทุกชุมชนในเขตลาดพร้าวตลอดจนประสานกับคณะกรรมการชุมชน ที่ได้ส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมายังตนเองและตนเองจะลงไปเยี่ยมด้วยตนเอง ทุกหลังคาเรือน

Related posts