เพชรบูรณ์ ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษา พ.ศ.๒๕๖๔

เพชรบูรณ์ ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษา พ.ศ.๒๕๖๔

ที่หน้าวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อ.เมืองเพชรบูรณ์ นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ โดยมีพระศรีพัชโรดม เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์และพุทธศาสนิกชนต่างพาครอบครัวแต่งกายชุดขาวไปทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาศีล และแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ทั้งนี้ เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมอันดีงาม ส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และให้ประชาชนได้น้อมนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติ เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยพระศรีพัชโรดม เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ นำพระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป ออกเดินบิณฑบาตรับภัตตาหารจากพุทธศาสนิกชนที่นำอาหารหวานคาว ข้าวสารอาหารแห้ง ดอกไม้ธูปเทียนมาร่วมในพิธี


จากนั้นนายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ในพิธีถวายเทียนพรรษาแด่พระพระสงฆ์ที่จำพรรษาวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง รวมถึงวัดสนธิกรประชาราม โดยมีพระราชปริยัติบัณทิต เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และที่วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง ซึ่งมีพระธรมวราลังการ เจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
นางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่าในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔
มีวันสำคัญทางศาสนา คือ วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และวันเข้าพรรษา ตรงกับวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ตั้งจิตน้อมใจเป็นกุศล อยู่บ้าน สร้างบุญ ลด ละ เลิก อบายมุขตลอดพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา เสริมสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว ประเทศชาติ และร่วมสืบสานวัฒนธรรมวิถีใหม่ โดยร่วมเรียนรู้ความเป็นมาของวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เสริมสร้างส่งต่อความดีในวิถีรูปแบบธรรมะออนไลน์


นางเยาวภา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบ ๓ มิติ (๓D) โดยมีเนื้อหาแสดงถึงพุทธประวัติ ความเป็นมา และสาระสำคัญเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา กิจกรรมส่งต่อความดีด้วยบัตรอวยพร (e-card) วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา เพื่ออำนวยพรให้คิดดี ทำดี สืบสานประเพณีเข้าพรรษา ลด ละ เลิกอบายมุข ถวายเป็นพุทธบูชา พร้อมทั้งเชิญชวนพุทธศาสนิกชนดาวน์โหลดภาพวอลเปเปอร์ กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา” กิจกรรม “อยู่บ้าน สร้างบุญ”ตลอดพรรษา ๔ ภาค เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อาทิ การทำวัตรเช้า-เย็น การรับศีล ฟังพระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิ ตลอดพรรษา โดยกรมการศาสนาจะคัดเลือกวัดที่มีความพร้อมภูมิภาคละ ๑ วัด จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะรูปแบบออนไลน์ โดยพุทธศาสนิกชนไม่ต้องเดินทางมาวัดตลอด ๓ เดือนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ”


มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts