บรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่ทั้งสองแห่งเงียบเหงา

บรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่ทั้งสองแห่งเงียบเหงา รถโดยสารทั้งรถบัสและรถตู้หยุดรับส่งผู้โดยสารทุกเส้นทางในจังหวัดภาคใต้รวมถึงกรุงเทพฯแล้ว เหลือเพียงรับส่งสิ่งของและพัสดุเท่านั้น

วันนี้( 26ก.ค.64 )บรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่ทั้ง 2 แห่ง ทั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่แห่งที่ 1 ย่านถนนโชติวิทยกุล และสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่แห่งที่ 2 ตลาดเกษตรหาดใหญ่ใน เป็นไปอย่างเงียบเหงา


เนื่องจากขณะนี้รถโดยสารทุกเส้นทางทั้งรถบัสและรถตู้โดยสาร ในเส้นทางทุกจังหวัดของภาคใต้รวมถึงกรุงเทพฯหยุดให้บริการรับส่งผู้โดยสารทุกเส้นทางแล้ว เช่นเส้นทางที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวทั้งสตูล ตรัง กระบี่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี


เหลือเฉพาะการรับฝากสิ่งของและพัสดุต่างๆเท่านั้นซึ่งแต่ละเส้นทางจะมีรถให้บริการรับสิ่งของวันละ 1-2 คัน ขึ้นอยู่กับปริมาณของที่นำมากฝาก
ส่วนการรับส่งผู้โดยสารจะหยุดยาวไปจนสิ้นสุดมาตรการล๊อกดาวน์ 2 สิงหาคม ซึ่งบรรดาผู้ขับรถยังรอความหวังว่าจะสามารถกลับมาเปิดเดินรถได้อีกครั้งหลังวันที่2 สิงหาคมเนื่องจากตอนนี้ลำบากมากขาดรายได้

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts