ระยอง-เกษตรจังหวัดระยอง ส่งเจ้าหน้าที่เร่งสร้างการรับรู้ตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่ แนะเกษตรกรใช้ท่อนพันธุ์ทานโรค (มีคลิป)

ระยอง-เกษตรจังหวัดระยอง ส่งเจ้าหน้าที่เร่งสร้างการรับรู้ตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่ แนะเกษตรกรใช้ท่อนพันธุ์ทานโรค

 

เมื่อวันที่ 27 ก.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวสุพรรณษา สุขเทศน์ เกษตรจังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง และสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง ได้ลงพื้นที่สำรวจไร่มันสำปะหลังของนางศิริวรรณ โตสุวรรณ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังชุมชนหนองหวายโสม ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง ซึ่งมีจำนวน 45 ไร่ ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้และให้ตระหนักถึงผลกระทบโรคใบด่างมันสำปะหลัง ตลอดจนมาตรการช่วยเหลือชดเชยผลผลิตที่เสียหายของทางภาครัฐในช่วงพบการระบาดของโรค

นางสาวสุพรรณษา สุขเทศน์ เกษตรจังหวัดระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยอง มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังกระจายทั้ง 8 อำเภอ ประมาณ 36,954 ไร่ อำเภอที่พบการระบาดมากสุดคือ อำเภอปลวกแดง และอำเภอบ้านค่าย จำนวน 211 ไร่ เกษตรกร 8 ราย ได้รับผลกระทบ สาเหตุเกิดจากการที่เกษตรกรใช้ท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคนำมาปลูก จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรค สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง จึงได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 8 อำเภอ ส่งเจ้าหน้าที่ไปเร่งดำเนินการสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ให้ได้รับทราบและตระหนักถึงผลกระทบของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

โดยเฉพาะให้คำแนะนำหากพบเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรค และการขอรับค่าชดเชยทำลายผลผลิตภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ หรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร(ทบก.)กับกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งจะได้รับค่าชดเชยการทำลายไร่ละ 2,1600 บาท พร้อมได้ท่อนพันธุ์ไปปลูกตามโครงการแปลงมันสำปะหลังสะอาด ได้ราคาท่อนพันธุ์ละ 2 บาท ปลูกทดแทนต้นพันธุ์ที่เป็นโรค


ด้าน นางศิริวรรณ โตสุวรรณ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังชุมชนหนองหวายโสม กล่าวว่า ตนใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาด และทนทานต่อโรคใบด่างมันสำปะหลัง จึงไม่มีการระบาด ประกอบกับเจ้าหน้าที่เกษตร ได้แนะนำให้ระวังโรคดังกล่าวอยู่เสมอ โดยเฉพาะการมั่นสำรวจแปลงปลูกมันสำปะหลัง

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts