กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ 1 จัดกำลังพลร่วมบริจาคโลหิตต้านภัย COVID-19 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564

กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ 1 จัดกำลังพลร่วมบริจาคโลหิตต้านภัย COVID-19 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564

ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 ถึง 12.00 น. พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมด้วย คุณนุชนภา อินทร์พรหม ประธานชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ 1 ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของทัพเรือภาคที่ 1 และกำลังพลในสังกัดทัพเรือภาคที่ 1 จัดกำลังพลร่วมบริจาคโลหิต ณ ห้องคลังเลือด โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อเป็นโลหิตสำรองในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 30 นาย จำนวนโลหิตที่บริจาครวม 13,500 มิลลิลิตร

**ในการนี้ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ยังคงมีความห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าซึ่งถือว่าเป็นนักรบชุดกราวน์ ที่ต้องรับมือกับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยตรง จึงได้มอบอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่มจำนวน 200 ชุด และสบู่เหลวล้างมือจำนวน 30 แกลลอน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นในขณะนี้ โดยมี พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ จุดประชาสัมพันธ์ นำไปแจกจ่ายให้แก่บุคลากรแพทย์และพยาบาลด่านหน้าที่ต้องต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อไป

#กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
#พลังสามัคคีพลังราชนาวี
#ทัพเรือภาคที่1
ภาพ/ข่าว : กองกิจการพลเรือนทัพเรือภาคที่ 1
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts