พัทลุง-รมว.พิพัฒน์ฯและ ดร.นาที ฯมอบเตียงพยาบาล 100 ชุด ชุด PPE ฯลฯ ช่วยเหลือโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 และมอบเตียงกระดาษให้แก่ รพ.กงหราอีก 20 เตียง

พัทลุง-รมว.พิพัฒน์ฯและ ดร.นาที ฯมอบเตียงพยาบาล 100 ชุด ชุด PPE ฯลฯ ช่วยเหลือโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 และมอบเตียงกระดาษให้แก่ รพ.กงหราอีก 20 เตียง

ผู้สื่อข่าว จ.พัทลุง รายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 13.30 น.วันนี้(ที่ 27) ที่ศูนย์ประชุมวังโนรา อบจ.พัทลุง อ.เมืองพัทลุง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการรัฐมนตรีวาการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้มอบหมายให้นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา และนายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง และคณะ ได้นำเตียงกระดาษ จำนวน 100 ชุด. ชุด PPE หมวกคลุมผม เครื่องสุขภันฑ์ และมังคุด ฯลฯ มามอบให้กับโรงพยาบาลสนามดังกล่าว และมอบเตียงกระดาษอีก 20 เตียงให้กับ รพ.กงหราอีกด้วย โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผวจ.พัทลุง นางปราณี รัตนประยูร รอง ผวจ.พัทลุง นพ.จรุง บุญกาญจน์ ผอ.โรงพยาบาลพัทลุง นพ.วุฒิชัย ดิลกธราดล รอง ผอ.รพ.พัทลุง ฝ่ายการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล ของโรงพยาบาลสนามดังกล่าวร่วมกันรับมอบ

ทางด้านนายเขมพลฯ กล่าวว่า นายพิพัฒน์ ฯ และ ดร.นาที ฯ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะในพื้นที่ จ.พัทลุง จ.สตูล และ จ.สงขลา ที่สถานการณ์กรแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวที่น่าห่วงยิ่ง ซึ่งตนต้องขอชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล ฝ่ายปกครอง จนท.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และพี่น้อง อสม. ที่ร่วมกันทุ่มเทพลังกาย พลังจิต อุทิศเวลาส่วนตัวในการป้องกันและรักษาโรคระบาดดังกล่าวด้วยจิตวิญญาณของผู้เสียสละทั้งๆที่ช่วงดังกล่าวมีภัยอันตราย อยู่รอบๆด้าน พร้อมกันนั้นก็ต้องขอขอบพระคุณภาคเอกชน ประชาชน ที่ร่วมด้วยช่วยกันในการบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์และเครื่องมือการแพทย์ที่จำเป็นในการตรวจรักษาผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการบริจาคต่อโรงพยาบาลต่างๆ โรงพยาบาลสนาม รวมทั้งศูนย์พักคอย
อย่างไรก็ตามในส่วนของตนนั้น นอกจากจะลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่มเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ โรงพยาบาลสนาม การกักเก็บตัวของประชาชนในพื้นที่ต่างๆแล้ว ยังได้จัดทำบัตรประกันสุขภาพ เพื่อให้ความคุ้มครอง ประกันภัยไวรัสโควิด – 19 จำนวน 4,000 ใบ ให้กับบรรดาพี่น้องชาว อสม.ในพื้นที่ อ.ปากพะยูน อ.กงหรา อ.ตะโหมด อ.บางแก้ว และ อ.ป่าบอน อีกด้วย

ในส่วนของนายภูมิศิษฏ์ คงมี ส.ส.พัทลุง เขต 1 พรรคภูมิใจไทย และคณะ ได้นำน้ำดื่ม อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร ไปมอบให้กับโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 ณ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.ควนขนุน โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ณ ศูนย์ประชุมวังโนรา อบจ.พัทลุง รวมทั้งศูนย์กักเก็บตัวของญาติผู้ป่วยจากกรุงเทพฯและปริมณฑลที่เดินทางมารักษาโควิดในโรงพยาบาลพัทลุง ณ ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ-โคนม อาชีพพระราชทาน “ งานของพ่อ” เช่นกัน

Related posts