เพชรบูรณ์ -Kick off ปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจรรักษาผู้ป่วย Covid-19 เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เพชรบูรณ์ -Kick off ปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจรรักษาผู้ป่วย Covid-19 เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

ที่บริเวณแปลงปลูกสมุนไพรด้านประตูวัดทิศเหนือ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสนองพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อรักษาผู้ป่วย Covid-19 จังหวัดเพชรบูรณ์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 โดยมีนางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย พระศรีพัชโรดม เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา เข้าร่วม


นางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อสร้างการรับรู้ และส่งเสริมการปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและสมุนไพรอื่นๆที่มีสรรพคุณเกี่ยวกับการป้องกัน รักษาโรคโควิด-19 เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนพลังบวร ดำเนินกิจกรรมด้านการใช้ภูมิปัญญาแพทย์สมุนไพรไทย ทั้งด้านการรักษา และการผลิตอย่างยั่งยืน


จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้สนองพระราชปณิธาน และเทิดพระเกียรติที่ทรงพระปรีชาในการส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้ยาสมุนไพรไทยฟ้าทะลายโจร รักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีเป้าหมายรวมใจพสกนิกรชาวเพชรบูรณ์ ทุกครัวเรือน โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางปลูกสมุนไพร”ฟ้าทะลายโจร” เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 และสร้างการรับรู้เรื่องการ ใช้สมุนไพรไทยในการรักษาสุขภาพและป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยตนเองและคนในครอบครัว คนในชุมชนด้วยกัน มิให้เกิดภาวะตื่นตระหนก เกิดขวัญกำลังใจ ทำให้สังคมส่วนรวมสงบสุข มีวัดเป้าหมายเข้าร่วมโครงการจำนวน 110 วัด 11 อำเภอ และพิจารณาคัดเลือกวัด จำนวน 11 แห่ง 11 อำเภอ เพื่อเป็นวัดนำร่องดำเนินการปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร Kick off พร้อมกันทั้งจังหวัด
สำหรับการ Kick off ปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ได้เชิญหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10 หน่วยงาน รวม 30 คน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

 

มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts