กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ดร.วิสุทธิ์ หนูงาม ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง และผู้บริหารกลุ่ม ปตท. ประกอบไปด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) , บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) , บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ มูลค่า 450,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลระยอง เพื่อใช้ในห้อง ICU สำหรับดูแลผู้ป่วย COVID 19 โดยมี นายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยองเป็นผู้รับมอบ


ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts