ลำปาง-มทบ.32 เตรียมพร้อมด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว ที่ประสงค์จะเดินทางกลับภูมิลำเนา

ลำปาง-มทบ.32 เตรียมพร้อมด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว ที่ประสงค์จะเดินทางกลับภูมิลำเนา

“พร้อม! ทุกองคาพยพที่มี ค่ายสุรศักดิ์มนตรีพร้อมสนับสนุน เกื้อกูลคนเมืองรถม้า ให้ปลอดภัยร้างลาโควิด วิกฤตนี้ต้องผ่านไปด้วยกัน” ตามที่ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้กรุณาห่วงใยประชาชนโดยได้มอบแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้หน่วยทหารนำขีดความสามารถและทรัพยากรที่มีอยู่ช่วยเหลือประชาชนทุกวิถีทาง ซึ่งต่อมาให้ทุกหน่วยทหารพร้อมจัดตั้ง โรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรองประจำพื้นที่ ในการตรวจคัดกรองโรคและเป็นพื้นที่แรกรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 นั้น ในการนี้ พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ จังหวัดลำปาง โดยระดมทุกองคาพยพที่หน่วยทหารในพื้นที่ จังหวัดลำปางมีอยู่ นำไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังขีดความสามารถแก่หน่วยงานสาธารณสุขของ จังหวัดลำปาง รวมทั้งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับการประสาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการสนับสนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันกำลังพลของหน่วยได้อย่างมั่นใจ

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. หน่วยทหารในพื้นที่ จังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันซักซ้อมความพร้อมด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว ที่ประสงค์จะเดินทางกลับภูมิลำเนา ตามกำหนดการเดินทางโดยรถไฟขบวนพิเศษจากต้นทาง กรุงเทพมหานคร หากเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำปาง ซึ่งในส่วนของมณฑลทหารบกที่ 32 นั้นได้จัดตั้ง โรงพยาบาลสนามกองทัพบกศูนย์คัดกรองกองทัพภาคที่ 3 ( มณฑลทหารบกที่ 32 ) ณ สโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในวันนี้มีการชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ/เข้าใจการปฏิบัติ พร้อมทั้งเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติ การสำรวจความพร้อมของยานพาหนะที่ใช้ในการใช้สนับสนุนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฯ จำนวน 9 คัน ประกอบด้วย

รถยนต์บรรทุกปกติ ขนาดใหญ่ จำนวน 7 คัน, รถยนต์นั่งนำขบวน 504 จัดจาก กองร้อยทหารสารวัตรมณฑลทหารบกที่ 32 จำนวน 1 คัน และรถตู้พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ ทางการแพทย์ จำนวน 1 คัน ทั้งเส้นทางที่ใช้ในการลำเลียงผู้ป่วยที่เดินทางกลับภูมิลำเนาจาก กรุงเทพมหานคร ถึงสถานีรถไฟศาลาผาลาด ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อเดินทางถึงสถานีฯ จะมี เจ้าหน้าที่ ดำเนินการตามกรรมวิธีและแนวทางการรับผู้ป่วยโควิด 19 ตามมาตรฐานจากนั้นจึงเดินทางมายัง โรงพยาบาลสนามกองทัพบกศูนย์คัดกรอง กองทัพภาคที่ 3 ( มณฑลทหารบกที่ 32 ) ณ สโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี เพื่อคัดกรองและประเมินอาการโดยทีมแพทย์ที่จัดเตรียมไว้ และแยกนำส่งไปยังโรงพยาบาลนำเข้าระบบการรักษาอย่างเหมาะสม จนกว่าจะหายและกลับสู่ภาวะปกติต่อไป โดยทุกการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลของหน่วยทุกขั้นตอนนั้นจะต้องเป็นไปตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยและการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด
#หน่วยทหารในพื้นที่ จังหวัดลำปาง พร้อมช่วยเหลือประชาชนและ… ฮับคนลำปางปิ๊กบ้านเฮา

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts