สุราษฎร์ธานี-สื่อมวลชนสัญจร(Press Tours)ลงพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุม OTOP นวัตวิถี

สุราษฎร์ธานี-สื่อมวลชนสัญจร(Press Tours)ลงพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุม OTOP นวัตวิถี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี “ห่วงใย ใส่ใจ ให้กำลังใจ ชุมชน OTOP นวัตวิถี ให้ปลอดภัย จากภัยโควิด 19
ลงพื้นที่ ดำเนินงานตาม แผน โครงการเสริมสร้างความยั่งยืน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวม 10 หมู่บ้าน/ชุมชนกิจกรรม สื่อสารสร้างการรับรู้ ชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี และสินค้าชุมชน กิจกรรม สื่อมวลชนสัญจร (Press Tours)

นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายวิริยะ จินวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายพิชัย มณีลาภ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนและนายอัมพร ศรีกรด นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำคณะสื่อมวลชน ผู้สื่อข่าว นักจัดรายการ สื่อบุคคล ทั้งสื่อ โทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความห่วงใย ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโควิด 19 จึงมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินโครงการเสริมสร้างความยั่งยืน ชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี ในกิจกรรม สื่อสารสร้างการรับรู้ ชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี ในกลุ่มจังหวัด กิจกรรมย่อย สื่อมวลชนสัญจร (Press Tours)

โดยลงพื้นที่ 10 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ชุมชนให้เป็นที่รู้จัก ของนักท่องเที่ยว ที่สำคัญ การลงพื้นที่ในยุคที่มีการระบาดของ โควิด 19 ชาวชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี ได้รับผลกระทบ ดังนั้นการลงพื้นที่จึงมีวัตถุประสงค์เพิ่มเติมคือการ ให้กำลังใจ ห่วงใยชาวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จากสถานการณ์ (COVID-19) รับทราบสถานการณ์การท่องเที่ยวของชุมชนปัญหาอุปสรรค์และแนวทางแก้ไขแนวทางการช่วยเหลือฟื้นฟูในอนาคตโดยกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในรูปแบบใหม่ (New normal) ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว เพื่อกระจายรายได้ไปยังชุมชน ท้องถิ่นต่างๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และการลงพื้นที่ครั้งนี้ ทางคณะผู้จัดมีการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการระบาด ของ ไวรัสโควิด 19 อย่างเข้มงวด
ซึ่งได้ลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี บ้านธารน้ำร้อน ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี มีนางสารภี จีนไทย พัฒนาการอำเภอท่าฉาง นายวชิรงค์ ทองเลม็ด กำนันตำบลเขาถ่าน ประธานชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี บ้านธารน้ำร้อน นางนงลักษณ์ ทองเลม็ด ที่ปรึกษา ชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี บ้านธารน้ำร้อนและคณะกรรมการชุมชน ให้การต้อนรับ
นางนงลักษณ์ ทองเลม็ด ที่ปรึกษา ชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี บ้านธารน้ำร้อน กล่าวว่าหลังจากรัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว ชุมชนบ้านธารน้ำร้อน ตื่นตัวมาก เพราะชุมชนเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับอำเภอไชยา เชื่อมโยงสวนโมกขพลาราม ที่สำคัญชุมชนมีของดีของชุมชนคือ น้ำเค็มพุร้อน โคลนร้อนดำ โคลนร้อนขาว น้ำร้อนช่วยด้านการบำบัดร่างกายผ่อนคลาย ส่วนโคลนร้อนและโคลนขาวช่วยประทังผิวกาย อย่างดี อีกทั้งมีแร่ธาตุที่เป็นผลดีต่อร่างกายเช่นดีบุก สินเธาว์ เกลือ เป็นต้น
ก่อนการระบาดของโควิด 19 ชุมชนเริ่มเป็นที่รู้จักมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแช่น้ำร้อน ประกอบกับ พัฒนาการอำเภอท่าฉาง นายอำเภอท่าฉาง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี สนับสนุนการพัฒนาและประชาสัมพันธ์พื้นที่อย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีรายได้ จากการค้าขายสินค้าชุมชน แต่เมื่อมีการระบาดของโควิด 19 ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไป นักท่องเที่ยวหายไป แม่ค้ากลับไปทำสวนเหมือนเดิม ได้แต่รอวันสถานการณ์ดีขึ้นทุกอย่างได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง และขอขอบคุณที่ยังห่วงใยชุมชน
จากนั่นได้เดินทางไปลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี บ้านเลม็ด ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี มีนายเจริญศักดิ์ วงษ์สุวรรณ นายอำเภอไชยา นายธนิต เลขานุกิจ พัฒนาการอำเภอไชยา นายสุธรรม ทองแช่ม กำนันตำบลเลม็ดประธานชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี บ้านเลม็ด ต.เลม็ด อ.ไชยา นายสุธารา มูสิกะ ผู้ประสานงานชุมชนและกรรมการ ชุมชนร่วมต้อนรับ
นายสุธารา มูสิกะ ผู้ประสานงานชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี บ้านเลม็ด ชาวชุมชนเลม็ดเป็นชุมชนที่มีความพร้อม ในวิถีชุมชนดังเดิม ประกอบอาชีพเกษตร ทำนา ปลูกผัก เลี้ยงเป็ด ทำไข่เค็มไชยา เหมาะแก่ผู้ชื่นชอบวิถีเรียบง่าย และวิถีการกินอาหารพื้นบ้านขึ้นชื่อเช่น ปลาหมอจุกเคย แกงคั่วหอยขม เป็นต้นอีกทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงเช่นวัดพระบรมธาตุไชยา วัดธารน้ำไหลสวนโมกขมาราม สิ้นค้าขึ้นชื่อไข่เค็มไชยา ข้าวลุงรุนเป็นต้น เมื่อมีการตั้งชุมชนท่องเที่ยวจึงมีการพัฒนาพื้นที่ มีการสร้างแลนด์มาร์ค คือเป็ดฟาง กลางทุ่งนา ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จนโด่งดังมีนักท่องเที่ยวหลังไหล มามากจนเปิดเป็นตลาดชุมชน ชาวบ้านมีรายได้จากการขายสินค้าชุมชน แต่เมื่อมีการระบาดของโควิด 19 ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไป แต่ชาวชุมชนไม่เปลี่ยนพร้อมสู้พร้อมรอการกลับมา ขอบคุณที่ห่วงใยกัน

และลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี บ้านท่ากระจาย ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ
จ.สุราษฎร์ธานี มีนายอรุณ จุนเด็น ผู้ใหญ่บ้านท่ากระจายประธานชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี บ้านท่ากระจายและคณะกรรมการให้การต้อนรับ ผู้ใหญ่อรุณกล่าวว่าบ้านท่ากระจาย มีกลุ่มทอผ้าท่ากระจายซึ่งเป็นกลุ่มสตรีมุสลิมในพื้นที่ ที่รวมกลุ่มกันมานานในการท่อผ้า จนมีชื่อเสียงโด่งดังมีผู้สนใจแวะเวียนมาชื้อมาสั่งผ้าต่อเนื่องจนเป็นชุมชนท่องเที่ยว ลายผ้าที่
สรเดช ส้มเกลี้ยง สุราษฎร์ธานี

Related posts