#สุรินทร์#จังหวัดสุรินทร์ ประกาศเจตนารมณ์ หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19 และมอบธงสีฟ้า และป้ายข้อความสัญลักษณ์ ให้ทุกหมู่บ้านที่ทำได้ตามมาตรการ (ชมคลิป)

#สุรินทร์#จังหวัดสุรินทร์ ประกาศเจตนารมณ์ หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19 และมอบธงสีฟ้า และป้ายข้อความสัญลักษณ์ ให้ทุกหมู่บ้านที่ทำได้ตามมาตรการ

วันที่ 29 กรกฏาคม 2564 ที่ห้องประชุมช้างใหญ่ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับส่วนราชการ นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กล่าวประกาศเจตนารมณ์ของจังหวัดสุรินทร์ หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19 พร้อมมอบสัญลักษณ์ธงสีฟ้า และป้ายข้อความสัญลักษณ์ ให้กับนายอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดสุรินทร์ เพื่อนำไปอบต่อกับหมู่บ้านที่ได้ดำเนินการตามมาตรการ และประกาศเป็นหมู่บ้านไม่มีโควิด-19 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า โครงการหมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19 เป็นโครงการที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ประชาชนในหมู่บ้านช่วยกันป้องกันโควิด-19 อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ 5 มาตรการหลัก ประกอบด้วย

ในหมู่บ้านไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ถ้าเคยมีผู้เคยติดเชื้อโควิด-19 ต้องรักษาหายแล้ว ต้องมีการส่งเสริมการปลูกและใช้สมุนไพรในการรักษาและป้องกันโควิด-19 ต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้านอย่างยั่งยืน ทั้งนี้หากหมู่บ้านใดผ่านเกณฑ์ตามมาตรการ ทางจังหวัดจะมีการมอบ “ธงสีฟ้า” แสดงสัญลักษณ์ของหมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19 พร้อมกับป้ายข้อความ “หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19” ให้กับทุกหมู่บ้านในจังหวัดสุรินทร์ ขยายผลไปสู่ตำบลนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิค-19 และอำเภอนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิค-19 ต่อไป

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

Related posts