#สุรินทร์#  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่สุรินทร์เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ชมคลิป)

#สุรินทร์#  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่สุรินทร์เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 31 กรกฏาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมกุญชรศุภศรี ชั้น 9 ตึก 100 ปี โรงพยาบาลสุรินทร์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พลตรีอดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี พลตำรวจตรี ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ นายแพทย์สินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ ทั้งนี้สถานการณ์ฯ จังหวัดสุรินทร์ ระลอกใหม่นับแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2564 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม จำนวน 3,893 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,882 ราย หายป่วย 2,006 ราย และเสียชีวิต 5ราย

ทั้งนี้มีผู้ป่วยรักษาที่โรงพยาบาลสนาม 439 ราย โดยจังหวัดสุรินทร์ได้จัดตั้งศูนย์กักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ จำนวน 876 แห่ง รองรับได้ 12,021 คน คงเหลือ 9,197คน จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จำนวน 9 แห่ง 527 เตียง เตียงว่าง 88 เตียง จัดตั้งศูนย์แยกกักในชุมชน หรือศูนย์พักคอย หรือศูนย์ดแลโควิดชุมชน จำนวน 266 แห่ง กระจายในท้องที่อำเภอ สามารถรองรับได้ 4,811 คน เตียงว่าง 3,943 เตียง และเมื่อเกิดสถานการณ์พบผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพ รวมถึงจังหวัดอื่นๆ ซึ่งมีคนสุรินทร์ที่ไปใช้แรงงานเป็นผู้ติดเชื้อด้วย มีการสอบถามขอกลับมารักษาตัวในภูมิลำเนาได้กำหนดแนวทางในการช่วยเหลือคนสุรินทร์ ที่ติดเชื้ออยู่นอกจังหวัด เพื่อกลับเข้ามารักษาตัวในภูมิลำเนา โดยมีการดำเนินการ 3 ระยะ ระยะแรก ประกาศ “สุรินทร์พร้อม” มีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เป็นเจ้าภาพหลัก ปฏิบัติการร่วมกับสถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งในจังหวัดสุรินทร์ ทั้งโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลชุมชน ระยะที่สอง ประกาศ “ศูนย์บริหารแรกรับคนสุรินทร์กลับบ้าน SURIN BACK HOME”

โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงานรับ-ส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ณ ศูนย์ศิลปาชีพอีสานใต้ โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เป็นเจ้าภาพหลัก มีเคสผู้ป่วยยืนยันผ่านศูนย์ฯ 157 ราย ระยะที่สาม ประกาศ “ปฏิบัติการ…หมู่บ้านนี้ ไม่มี โควิด-19” เพื่อสืบค้นข้อมูลในเชิงพื้นที่ ใช้ในการบริหารสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด จะมอบ “ธง” สีฟ้า เป็นสื่อสัญลักษณ์ แสดงข้อมูลสถานการณ์โรคโควิด-19 ของพื้นที่หมู่บ้าน โดยมีประชาชน ชุมชน มีส่วนร่วมในการฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคโควิต-19 เบื้องต้น พบ “หมู่บ้าน ไม่มี โควิด-19 จำนวน 1,161 หมู่บ้าน”จากนั้นนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งมอบวัคซีน ซิโนแวค จำนวน 10,000 โด๊ส ให้แก่นายแพทย์สินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ และมอบกรมธรรม์ อสม.ให้แก่ตัวแทน อสม. อำเภอเมือง อำเภอปราสาท และอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 3,200 ราย และตรวจเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลสุรินทร์

Related posts