“ผู้นำคนพิการ_ด้ามขวานไทย” ผนึกกำลัง ภาครัฐ มูลนิธิฯ บรรเทาทุกข์ช่วงโควิด-19

“ผู้นำคนพิการ_ด้ามขวานไทย” ผนึกกำลัง ภาครัฐ มูลนิธิฯ บรรเทาทุกข์ช่วงโควิด-19

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 คุณสือนะ ดีสะเอะ อุปนายก”สมาคมคนพิการภาคใต้” ร่วมภารกิจเยี่ยมเยือน มอบขวัญกำลังใจให้แก่ กลุ่มเปราะบาง / คนยากไร้ / คนพิการ และ ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิค-19 ใน
จ.นราธิวาส ดังนี้


๑.พื้นที่บ.ยานิง ม.๒ ต.จวบ อ.เจาะไอร้องฯ ร่วมกับ “จ.ส.อ.รอซะ บือราหง” ชป.กร.ร้อย.ทพ.๔๘๐๓ และ “นายนิจิ นิเยะ” ผญบ.ม.๒ฯ มอบถุงปัจจัยยังชีพฯ
๒.พื้นที่บ.โต๊ะเล็ง ม.๓ ต.บูกิต อ.เจาะไอร้องฯร่วมกับ “นายอับดุลมูฮี สะอิ ” ผญบ.ม.๓ ฯมอบถุงปัจจัยยังชีพฯ

ในการนี้ “คุณสือนะ ดีสะเอะ” อุปนายกสมาคมคนพิการภาคใต้ ขอขอบพระคุณ “พ.อ.ชลัช ศรีวิเชียร” รอง ผอ.กิจการพิเศษ ศูนย์สันติวิธีฯ(สล.๓) และ “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” ที่ เล็งเห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ และประสบปัญหา การดำรงชีวิตในช่วงสถานการณ์ covid-19 ที่ส่งผลกระทบในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวัน การประกอบสัมมาอาชีพ โดยไม่สะดวก แต่ด้วยน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวของพี่น้องประชาชนคนไทย จึงได้รับความอนุเคราะห์ และให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดี ในครั้งนี้

 

Related posts