เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่ อ.กาบัง จ.ยะลา หลังถูกปิดหมู่บ้าน 14 วัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โรคโควิด -19 พร้อมให้กำลังใจแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ผ่านพ้นวิกฤตให้ได้

เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่ อ.กาบัง จ.ยะลา หลังถูกปิดหมู่บ้าน 14 วัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โรคโควิด -19 พร้อมให้กำลังใจแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ผ่านพ้นวิกฤตให้ได้

 


พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นำทีม ผู้บริหาร ศอ.บต. ลงพื้นที่มอบของอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 หมู่ที่ 3 บ้านลูโบะปันยัง และ หมู่ที่ 5 บ้านลาแล ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ซึ่งมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า 1,200 คน และการลงพื้นที่ในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนทุกคนที่ได้รับความเดือดร้อน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย โดยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้เน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในพื้นที่ ร่วมกันเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อโควิด – 19 พร้อมสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนต่อการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ด้วย


พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เผยว่า การให้กำลังใจชาวบ้านในหมู่บ้านที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 และมีการปิดหมู่บ้านนั้น ทาง ศอ.บต. ยังคงเป็นห่วงประชาชน และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ เพราะ 4 เดือนที่ผ่านมาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มียอดผู้ติดเชื้อ 32,000 กว่าราย เสียชีวิต 287 ราย โดยจังหวัดยะลามีผู้ติดเชื้อสะสม 7,122 ราย พบในอำเภอเมืองยะลา 2,780 ราย รายใหม่ 64 ราย เสียชีวิต 1 ราย อำเภอกาบัง 229 ราย อำเภอยะหา 600 ราย รายใหม่ 16 ราย อำเภอกรงปินัง 629 ราย รายใหม่ 1 ราย อำเภอเบตง 386 ราย รายใหม่ 7 ราย อำเภอรามัน 629 ราย รายใหม่ 56 ราย เสียชีวิต 1 ราย อำเภอบันนังสตา 1,281 ราย รายใหม่ 18 ราย และอำเภอธารโต 588 ราย รายใหม่ 6 ราย แต่อย่างไรก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ทำหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังสุดความสามารถ ทั้งนี้อำเภอกาบัง เป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อน้อยที่สุดของจังหวัดยะลา ถือเป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อและหวังว่าทุกพื้นที่จะได้รับความร่วมแบบนี้เช่นเดียวกัน


สำหรับ หมู่ที่ 3 บ้านลูโบะปันยัง และ หมู่ที่ 5 บ้านลาแล ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ทางส่วนราชการได้ดำเนินการสั่งปิดหมู่บ้านเข้าออก เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา หลังจากได้พบผู้ติดเชื้อรายแรกจากคลัสเตอร์มัรกัสยะลา และเมื่อพ้น 14 วันแล้วยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก จึงจำเป็นต้องปิดหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัย
พร้อมกันนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่พี่น้องประชาชนจำนวนหนึ่ง และได้ขอบคุณส่วนราชการ ท้องถิ่น ฝ่ายการเมือง อาสาสมัครทุกภาคส่วน และประชาชนทุกคนที่ร่วมแรง ร่วมใจกันอย่างเต็มที่ ซึ่งถ้าทุกคนร่วมแรงร่วมใจในลักษณะเช่นนี้ พื้นที่ อ.กาบัง จะกลับคืนสู่พื้นที่สีเขียวและปลอดภัยในไม่ช้า

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts