นราธิวาส-“ทหารเป็นที่พึ่งประชาชน”แม่ทัพภาค 4 ดอดเงียบพื้นที่นราฯ มอบเสื้อ PPE ชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 ด่านหน้า

นราธิวาส-“ทหารเป็นที่พึ่งประชาชน”แม่ทัพภาค 4 ดอดเงียบพื้นที่นราฯ มอบเสื้อ PPE ชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 ด่านหน้า รพ.สต.พบปะเป็นขวัญกำลังใจ เจ้าหน้าที่และ อสม.พร้อมสั่งทหารทำแคร่ไม้ไผ่ มอบ รพ.สนามชายแดนใต้

ที่ โรงพยาบาลสนาม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วยพลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ลงพื้นที่ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการการจัดสร้างห้องน้ำ เพื่อการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ารับการรักษาอาการติดเชื้อจากไวรัส covid-19
พร้อมมอบชุด PPE อุปกรณ์ในการป้องกันตนเอง แก่เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อรองรับภารกิจในการดูแลผู้ป่วย จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 นอกจากนี้ยังได้มอบเตียงไม้ไผ่ ซึ่งเป็นเตียงสนามชั่วคราวรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส covid-19 ไห้กับโรงพยาบาลสนามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 อีกด้วย

จากนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารพรานในการจัดทำเตียงสนามไม้ไผ่ยังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส สั่งการให้หน่วยในพื้นที่เร่งผลิตเตียงไม้ไผ่ เพื่อสนับสนุน และรองรับผู้ป่วย covid-19 ให้อย่างทันท่วงทีต่อสถานการณ์ ซึ่งในขณะนี้ได้นำส่งเตียงไปยังโรงพยาบาลใน พื้นที่จังหวัดนราธิวาสแล้วกว่า 300 เตียง จากทั้งหมด 1000 เตียง ตามความตั้งใจของผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ นราธิวาส ที่ให้หน่วยขึ้นตรงผลิตเตียงไม้ไผ่ สู้ภัยโควิค หน่วยละ 200 เตียง

โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “ในวันนี้ได้ลงพื้นที่มาเยี่ยมโรงพยาบาลสนามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามของจังหวัดนราธิวาส สามารถรองรับผู้ป่วย ได้เป็นจำนวนมาก และในขณะนี้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษายังโรงพยาบาลสนามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 แล้วจำนวนกว่า 600 ราย ทางโรงพยาบาลสนามแห่งนี้สามารถรองรับผู้ป่วยได้เพิ่มอีกเป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมาหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสและหน่วยในพื้นที่ได้เข้าให้การสนับสนุน และช่วยเหลือในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดเตรียมสถานที่ และอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ในพื้นที่ขณะนี้ ได้ขยายวงกว้าง จนทำให้เตียงสนามไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วย

หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสจึงได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานในพื้นที่จัดทำเตียงไม้ไผ่ เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เร่งทำการจัดซื้อไม้ไผ่กับพี่น้องประชาชน ซึ่งเมื่อพี่น้องประชาชนทราบว่าจะนำไม้ไผ่มาจัดทำเป็นเตียงสนามเพื่อมอบให้ยังโรงพยาบาลสนามนั้น เป็นสิ่งที่ดีงามคือประชาชนต่างก็ได้สนับสนุนไม้ไผ่ที่มีอยู่ในพื้นที่ให้แก่เจ้าหน้าที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ถือเป็นความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ต่อจากนี้เราจะร่วมก้าวไปด้วยกัน ขอให้ได้เชื่อมั่น กองทัพบกพร้อมสนับสนุน เจ้าหน้าที่กำลังพล เครื่องมืออุปกรณ์ ยานพาหนะ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชน รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ เราจะก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”

นอกจากนี้ มทภ.4 ยังเดินทางไปที่ โรงพยาบาลตำบลบ้านสะโลว์ ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ และ รพ.สต.บ้านสะโลว์บูเก๊ะยือแร อ.รือเสาะ เพื่อตรวจเยี่ยมและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการทำงาน พร้อมให้กำลังใจ ผอ.รพ.สต.เจ้าหน้าที่ อสม.ในการทำหน้าที่ด่านหน้า ในชุมชนหมู่บ้าน เพื่อช่วยประชาชนจากโรคระบาดโควิด-19 และมอบชุด ppe อุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 ให้กับ รพ.สต.ในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts